Whirlpool EMEA Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások Felhasználási Feltételei

I. BEVEZETÉS

Kérjük, gondosan olvassa el ezeket a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót (amely ezeknek a Feltételeknek a része – lásd alább), mielőtt a Kapcsolt Készülékét, továbbá az ahhoz kapcsolódó szoftvereket és szolgáltatásokat használatba veszi. Különösen a VIII. részre hívjuk fel a figyelmét, amely az Önnel szemben fennálló felelősségünk korlátozását tartalmazza.

Köszönjük, hogy a Whirlpool wi-fi kapcsolattal elérhető háztartási készülékét (”Kapcsolt Készülék”) választotta. A háztartási nagygépek területén a Whirlpool a világ vezető gyártója és forgalmazója. Az Európában használatos márkanaveink a következők: Whirlpool®, Indesit® , Bauknecht®, Hotpoint® és a HotpointAriston®. A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazandók az Ön Kapcsolt Készüléke és az ahhoz kötődő (az alábbi fogalom-meghatározás szerint értendő) Kapcsolt Felhasználási Szolgálatatások Ön által történő használatára. A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazásában a Whirlpool egy angol jog szerint alapított gazdasági társaságot, a Whirlpool UK Appliances Ltd.-t jelenti, amelynek bejegyzett székhelye az Egyesült Királyságban Morley Way, Peterborough, Cambridgeshire, PE29JB, UK címen található, cégbejegyzési lajstromszáma 106725, forgalmi adó- (VAT) száma GB513936740 (a továbbiakban: “Whirlpool” vagy többesszám első személyű névmás:”mi”, ”minket”, stb.), amely a Whirlpool világcég része (“Whirlpool Csoport”) a Whirlpool Csoporton belüli többi Európában működő céggel együtt, amelyek márkanaveinek felsorolását az előbbiekben találja.

Az Ön Kapcsolt Készüléke képes olyan szolgálatást nyújtani, amellyel segít Önnek a Kapcsolt Készülékét működtetni és karbantartani. Amikor a Kapcsolt Készüléke a Whirlpool Kapcsolt Készüles hálózattal össze van kötve, képes információt továbbítani a Whirlpoolhoz, beleértve működési és hibakódokat, valamint Önnek a mobiltelefonjára jelzéseket küldeni, továbbá Ön használhat olyan Whirlpool által nyújtott szoftver-applikációkat is, mint az ingyenes “Bauknecht B-Live” vagy a “Whirlpool 6th Sense Live” alkalmazások (“Alkalmazás” vagy “Alkalmazások”), amelyek révén Ön távirányítással működtetheti a készülékét, valamint ezek távvezérlésű hozzáférést és más szolgáltatásokat is lehetővé tesznek. A jelen Felhasználási Feltételek az Ön által igénybe vett szolgáltatásokra és az Alkalmazásokra (együttesen a továbbiakban: “Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások”) vonatkoznak.

Ahhoz, hogy élvezhesse a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások előnyeit, a Kapcsolt Készülékének vezeték nélküli internet hálózathoz kell kapcsolódnia. Önnek kell gondoskodnia a vezeték nélküli internet kapcsolat meglétéről azon a helyen, ahol a Kapcsolt Készülékei találhatók. Ugyancsak az Ön feladata az Alkalmazás feltöltése egy vagy több erre alkalmas mobiltelefon készülékre, és egy ügyfélfiók nyitása a Whirlpoolnál.

A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatához Önnek el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint a Whirlpool EMEA Kapcsolt Készülékes Adatvédelmi Tájékoztatót (az “Adatvédelmi Tájékoztató”). Akár a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatával, akár a jelen Felhasználási Feltételeknek az Alkalmazásban való elfogadásával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Felhasználási Feltételeket. Ezen túlmenően Önnek nyilatkoznia is szükséges arról, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót, amely a jelen Felhasználási Feltételek része, elolvasta, és hozzájárul a Személyes Adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Ha Ön nem fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket vagy azok bármelyik részét, és/vagy az Adatvédelmi Tájékoztatót, akkor nem kaphat hozzáférést azokhoz a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz, amelyek a Kapcsolt Készülékéhez tartoznak. Az Adatvédelmi Tájékoztatóról részletesebben az alábbi VI. rész szól.

Időnként szükség lehet arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket frissítsük. Ilyen frissítéskor, vagy ha azt az irányadó jogszabály elrendeli, jelzést küldünk Önnek az Alkalmazáson keresztül, amelyből információt kap a változtatásokról, választási lehetőségeiről, illetve lehetséges tennivalóiról. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy az értesítésünket akkor kapja meg, amikor legközelebb bejelentkezik a fiókja használatára (amennyiben alkalmazandó). Kérjük, hogy gondosan olvasson el minden figyelemfelhívást és frissítést, és lépjen velünk kapcsolatba (az elérhetőséget lásd alább), ha bármilyen kérdése van. Ha Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat a figyelemfelhívást vagy frissítést követően, illetve, ha legközelebb belép a rendszerbe (ha alkalmazandó), továbbra is használja, vagy elfogadó nyilakozatot tesz, azokat úgy tekintjük, hogy a szóban forgó változásokat elfogadta. Ha úgy döntene, hogy nem fogadja el a változtatásokat, akkor mindig fennáll a lehetősége arra, hogy lemondjon a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatáról. 

II. A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA

A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások lehetővé teszik Önnek, hogy értesítéseket kapjon a Kapcsolt Készülékéről (például nyitva hagyott hűtőajtóról, működési ciklus befejezéséről, stb.), úgy időzítse Kapcsolt Készülékét, hogy az költséghatékony időszakokban működjön, továbbá az Alkalmazás révén a Kapcsolt Készüléke távmegfigyelése is lehetséges, hogy más funkciókat és előnyöket ne is említsünk. Az egyes Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részletes leírását a Kapcsolt Készüléke használati útmutatója tartalmazza. A Whirlpool szükség szerint időnként felülvizsgálja és megváltoztja a Kapcsolt Készüléke egyes funkcióit, és Ön minden lényeges változtatásról értesítést fog kapni.

III. A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

1. Általában

A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatához Önnek személyes fiókot kell nyitnia az Alkalmazáshoz, és (amint az fent már említettük) el kell olvasnia és el kell fogadnia az Adatvédelmi Szabályzatot. A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatával Ön azt vállalja, hogy (a) pontosan megadja az elérhetőségét és a Whirlpool által igényelt más információt, (b) késedelem nélkül frissíti az elérhetőségi adatait, ha azokban változás történt vagy azok pontatlanok (annak részleteit, hogy ezt hogyan teheti meg, az Adatvédelmi Szabályzat 9. részében találja) , és (c) a Kapcsolt Készüléket a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja. Ha a jelen Felhasználási Feltételek és a használati útmutató tartalmában ellentmondás lenne, a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön fiókját, ha kiderült, vagy okunk van feltételezni, hogy az Ön által megadott egy vagy több adat hamis, félrevezető, helytelen vagy hiányos – erről további részleteket az alábbi, IX. rész tartalmaz.

2. Adathasználat

A Kapcsolt Készülékek az Ön vezeték nélküli internet-kapcsolatát használjákannak érdekében, hogy Ön megkapja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat. Ezen túlmenően, ha Ön úgy dönt, hogy kér jelzéseket az Alkalmazás útján, azok a jelzések és alkalmazások az Ön mobiltelefon-kapcsolatát használják ahhoz, hogy Ön megkapja a szolgáltatásokat. Mindezek a felhasználások bizonyos mennyiségű adatnak az Ön arra szolgáló kapcsolatán keresztül történő továbbításával járnak, így Önnek megfelelő internetes, illetve mobiltelefonos adatforgalmi szolgálatással kell rendelkeznie azok szolgáltatójától azon a helyen, ahol a Kapcsolt Készüléke működik. Kérjük, tisztázza az internet- és a mobiltelefon-szolgáltatójával, hogy terheli-e Önt díjazás az adatforgalom lebonyolításáért, illetve nincsenek-e mennyiségi vagy más korlátozások, pl. engedélyhez kötött felhasználások, illetve melyek azoknak a szolgáltatásoknak további, lényeges szerződési feltételei. A Whirlpool semmilyen felelősséget nem vállal olyan díjakért, amelyeket Önnel szemben az internet- vagy mobiltelefon-szolgáltatója számít fel. 

3. Az Ön Kapcsolt Készülékének elidegenítése

Ellenkező megállapodás hiányában Ön kizárólag a saját személyes, nem üzleti céljaira használhatja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat, és semmilyen esetben sem jogosult ezeket a szolgálatásokat továbbadni, vagy harmadik személy részére átengedni. Ha Ön eladja vagy kölcsönadja a Kapcsolt Készülékét, az Alkalmazás útján késedelem nélkül frissítenie kell a Kapcsolt Készüléki Szolgáltatásai közül azokat, amelyek érintettek. Ön nem jogosult így eljárni a fiókjának frissítése nélkül.  Ha elmulasztja azt, hogy először frissítse a fiókját, az a jelen Felhasználási Feltételek megsértésének minősül, és a Whirlpool jogosult az Ön fiókját felfüggeszteni vagy megszüntetni; erről további részleteket az alábbi, IX. rész tartalmaz. Az új felhasználónak be kell jelentkezni a Whirlpoolhoz egy új fiókkal ahhoz, hogy használhassa a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat.

4. Tiltott használat

Ön nem jogosult a Kapcsolt Készüléki Szolgálatásoknak olyan használatára, amely bármely módon:

• ijesztő, erőszakos, illetve bántalmazást, rágalmazást, becsületsértést, csalárdságot vagy tisztességtelenséget valósít meg, vagy egyébként jogellenes vagy nem megfelelő;

• másokról személyes adatokat gyűjt, tárol, vagy azokhoz hozzáférést tesz lehetővé;

• sérti vagy csorbítja bárki más jogait, beleértve másnak az adatai védelméhez való jogát;

• más személyt, vállalkozást vagy jogalanyt, vagy szellemi alkotás jogosultját személyesíti meg (mint pl. az ún. IP spoofing, IP-álcázás);

• bármely olyan anyag feltöltésével, közzétételével, e-mailen küldésével vagy továbbításával jár, amelyeket Ön bármely irányadó jog szerint nem jogosult hozzáférhetővé tenni;

• természete szerint üzleti jellegű, beleértve például hirdetést, reklám- vagy más marketing anyagokat, spamot, adathalászatot, vagy más kéretlen üzenetet valósít meg;

• hozzáférést vagy annak kísérletét valósítja meg a Kapcsolt Szolgáltatásokhoz vagy azok bármelyikéhez, számítógépeihez és hálózataihoz, azok felhasználói adataihoz, avagy egyébként módosítja vagy zavarja a Kapcsolt Készüléki Szolgáltatások használatát vagy működését;

• hozzáférést vagy annak kísérletét valósítja meg a Kapcsolt Szolgáltatások szoftvereihez, beleértve a vállalati szoftver mérnöki visszafejtését, vagy a vállalati szoftver telepítését a Whirlpool felhatalmazása nélkül;

• ésszerűtlen vagy aránytalan terhelést okoz a Whirlpool vagy üzleti partnerei infrastruktúráján, beleértve spam továbbítását vagy más kéretlen, tömeges e-mailküldési módszert;

• megváltoztatja, károsítja vagy törli a Whirlpool által szolgáltatott tartalmakat;

• komputer vírust vagy más romboló, illetve kártevő vagy ártalmas fájlokat vagy programokat alkalmaz; vagy

• más módon sérti a jelen Felhasználási Feltételeket.

5. Szoftverfrissítések

A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások, így az Alkalmazások is, szoftverek haszálatával járnak, amelyek frissítését vagy megváltoztatását a Whirlpool szükségesnek vagy kívánatosnak ítélheti meg. Ilyen frissítéseket futtatunk az Ön mobilkészülékén standard eljárások használatával, és Ön minden esetben felkérést kap bármely ilyen frissítés vagy változtatás elfogadására, annak érdekében, hogy továbbra is használni tudja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat.

IV. SZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOZÁSOK ÉS IGÉNYKIZÁRÁS

1. Általános korlátozások

Minthogy az Ön Kapcsolt Készüléke a Whirlpoollal információk vezeték nélküli adatétvitele útján, az interneten tart kapcsolatot: (a) a kapcsolt Alkalmazások jelzései az Ön számára csak akkor érhetők el, ha létrehozta a kapcsolatot és regisztrálta a Kapcsolt Készülékét; és (b) a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások nem elérhetők, amikor az internet, az Ön vezeték nélküli vagy mobiltelefon kapcsolata nem vagy nem megfelelően működik.

2. Eredmények és adatok helyessége

Ön elfogadja azt, hogy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokra a Whirlpool hatókörén kivüli tényezők is befolyásolják , így egyebek mellett az, hogy az Ön Kapcsolt Készülékén elvégzik-e az irányadó használati útmutató szerinti karbantartásokat, a vezeték nélküli kommunikációs kapacitások, az internet-elérhetőség, a környezeti feltételek (például épületek, időjárás, földrajzi és helyszíni adottságok), a légköri viszonyok és az internet, a műholdak, műholdas adatok használatával összefüggő más tényezők, valamint a Kapcsolt Készüléki Szolgáltatásuk a természetükből adódóan harmadik személyek által nyújtott szoftver és hálózatok elérhetőségétől függenek. A fentiekre tekintettel a Whirlpool nem szavatolja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részeként szolgáltatott semmilyen adat, információ, anyag vagy tartalom megszakítás nélküli elérhetőségét, helytálló voltát, teljességét, sem azok időszerűségét.

3. Tárolt adatok

Amint arról az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, a Whirlpool a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásoknak Ön által történő használatáról vagy azzal kapcsolatban tárol bizonyos adatokat addig az időpontig, amíg a jogszybályoknak való megfelelés érdekében szükséges, illetve azt meghatározott üzleti szükségleteink és kitűzött céljaink szükségessé teszik.

 

4. Továbbított adatok

A Whirlpool minden ésszerű lépést megtesz az Ön által számunkra átadott adatok biztonságának megőrzése érdekében, és minden ésszerű óvintézkedést foganatosít, hogy megóvja az Ön személyes adatait. Mindamellett mindig fennáll bizonyos kockázat, amikor adatoknak a vezeték nélküi hálózaton vagy az interneten való továbbítása történik. Erre figyelemmel Ön elfogadja, hogy amikor a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat használja, a kommunikációja ki van téve mások jogellenes beavatkozásának. A Whirlpool nem tudja szavatolni a vezeték nélküli és az interneten történő adattovábbítás biztonságát, és nem visel felelősséget a biztonság hiányosságaiért a Whirlpool által nem kontrollált hálózatokon vagy eszközökön, sem az ilyen hálózatokon történő bármilyen kommunikáció során ilyen okból származó esetleges adatvédelmi károsodásért vagy adatvesztésért. Kérjük, tegyen meg mindent a személyes adatai védelme érdekében, ha az interneten kommunikál, például a jelszavai gyakori változtatásával, betűk és számok kombinációjának választásával, illetve győződjön meg arról, hogy biztonságos böngészőt használ.

5. Egyebek

A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások elérhetőségtől függően, illetve annak megfelelően állnak rendelkezésre, ahogyan jelenleg működnek. Bár a Whilrpool minden ésszerűen elérhető eszközt felhasznál a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások elérhetőségének fenntartása érdekében, nem tudjuk szavatolni azok elérhetőségét, illetve annak folyamatosságát, sem azt, hogy a hozzáférés megszakítás- vagy hibamentes legyen.  Ezen túlmenően a Kapcsolt Készülékről küldött hibakód-jelzések célja nem az, hogy helyettesítsék az Ön Kapcsolt Készülékéhez ajánlott, Kapcsolt Készülékének használati útmutatója által előírt rendszeres karbantartást, és nem helyettesítik a Kapcsolt Készülékek biztonságos és felelősségteljes használatát. Tűz vagy más balesetek, illetve károsodás elkerüléséhez nem elegséges, ha Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokra támaszkodik (beleértve a hibajelzések küldését).Ön tartozik felelősséggel a Kapcsolt Készüléke biztonságos működtetéséért, annak működőképes állapotban való fenntartásáért és a használati útmutató rendelkezéseinek a betartásáért. Ha Ön nem ezeknek a követelményeknek megfelelően jár el, az a Kapcsolt Készüléke károsodását okozhatja, és más vagyoni kárt, személyi sérülést és/vagy súlyos egészségkárosodást is okozhat, amelyekért a Whirlpool nem tehető felelőssé.

V. A FELTÉTELEK BETARTÁSA

Ön kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy saját maga betartsa a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint azért is, hogy az Ön Kapcsolt Készülékének és/vagy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott fiókjának minden használója betartsa azokat, attól függetlenül, hogy az az Ön tudtával és felhatalmazásával történik-e.

VI. ADATVÉDELEM

Az Adatvédelmi Tájékoztató az Alkalmazás útján elérhető, és Önnek azt a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges regisztráció során el kell fogadnia. Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása nem kötelező (azaz, ha Ön azt nem kívánja elfogadni, akkor választása szerint nem regisztrál a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokra), viszont elengedhetelenül szükséges a regisztrált fiókj létrehozása érdekében. Az Adatvédelmi Tájékoztató arról rendelkezik, hogy az Ön által átadott információk, a Kapcsolt Készülékéről és a Kapcsolt Készüléki Szolgálatatásoknak az Ön által történő használatáról érkező adatok gyűjtése, felhasználása, mással való közlése és megosztása miként történik az európai és a helyi jogszabályoknak megfelelően.

VII. SZELLEMI ALKOTÁSOK TULAJDONJOGA

A Whirlpool és azok, akiktől a Whirlpool felhasználási engedélyt kapott, kizárólagos jogtulajdonosai a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokon fennálló és azoktól származó tartalmak szerzői, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak. Azon kívül, hogy Ön jogosult a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások rendeltetésszerű, és a jelen Felhasználási Feltételekenek megfelelő használatára, Ön nem jogosult lemásolni, módosítani, felhasználni, azokból származékos műveket előállítani, megjeleníteni, frémelni, előadni, közzétenni, elosztani, terjeszteni, továbbítani, közvetíteni, sem köröztetni semmilyen ilyen anyagot vagy tartalmat semmilyen harmadik személy részére (beleértve az anyagnak harmadik személy weboldala használatával történő megjelenítését vagy terjesztését), továbbá Ön nem jogosult a Whirlpool előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik olyan védjegy használatára sem, amely akkor jelenik meg, amikor Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokkal kapcsolatba kerül.

VIII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, KÁRTÉRÍTÉS

A kétségek elkerülése érdekében, a jelen Felhasználási Feltételekben semmi nem irányul arra, hogy korlátozza vagy kizárja a Whirlpool vagy a Whirlpool Csoport bármely más tagjának az Önnel szemben fennálló felelősségét (ha van ilyen):

(a)        csalásért vagy csalárdságért;

(b)        személyi sérülésért vagy halálesetért, amely az említettek gondatlan vagy szándékos cselekménye miatt történt; vagy

(c)        bármely más ügy miatt, amely miatt a felelősségük kizárása vagy annak megkísérlése jogellenesnek minősülne.

1. Felelősségkorlátozás

Ön elfogadja, hogy:

(a) a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN, illetve annak megfelelően állnak rendelkezésre, és AHOGYAN JELENLEG MŰKÖDNEK;

(b) ide nem értve az IRÁNYADÓ JOG kötelező korlátozásait, továbbá elfogadva azt, hogy a jelen Felhasználási Feltételek nem irányulnak arra, hogy kizárják vagy korlátozzák (sem pedig azt, hogy azokat úgy értelmezzék, mint amelyek kizárást vagy korlátozást kívánnak megvalósítani) a WHIRLPOOL vagy a WHIRLPOOL CSOPORT felelőssége tekintetében csalásért vagy csalárdságért, súlyos gondatlanságért, szándékos jogsértésért, a közrend megsértéséért, személyi sérülésért vagy halálesetért, beleértve egyebek mellett, ha az az említettek gondatlan vagy szándékos cselekménye miatt történt; ingóságokban esett kárért olyan esetekben, amikor a felelősség kizárását jogszabály tiltja, ÖN VÁLLALJA, HOGY MENTESÍTI A WHIRLPOOLT, A WHIRLPOOL CSOPORTOT, ANNAK ÜGYNÖKEIT, ALKALMAZOTTAIT ÉS SZERZŐDÖTT PARTNEREIT MINDEN OLYAN IGÉNY, FELELŐSSÉG VAGY KÁR ALÓL, AMELY A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS, BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁTATÁSOK TELJES VAGY RÉSZLEGES KIMARADÁSÁNAK AZ ESETÉT MÉG AKKOR IS, HA AZ A WHIRLPOOL, A WHIRLPOOL CSOPORT, ANNAK ÜGYNÖKEI, ALKALMAZOTTAI VAGY SZERZŐDÖTT PARTNEREI GONDATLANSÁGA MIATT TÖRTÉNIK; TOVÁBBÁ SEM A WHIRLPOOL, SEM A WHIRLPOOL CSOPORTON BELÜLI BÁRMELYIK TÁRSASÁG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZE RENDELTETÉSSZERŰ VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁÉRT, SEM AZÉRT, HA ABBÓL BÁRMELY VESZTESÉG VAGY KÁR SZÁRMAZNA, HOGY ÖN RENDELETÉSÉNEK MEGFELELŐEN VAGY AZZAL ELLENTÉTESEN HASZNÁLTA AZOKAT. ENNEK MEGFELELŐEN, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, MI AZON AZ ALAPON KÍNÁLJUK ÖNNEK A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOKAT, HOGY KIZÁRJUK A FELELŐSSÉGÜNKET MINDEN SZAVATOSSÁGÉRT,  NYILATKOZATÉRT ÉS OLYAN FELTÉTELÉRT, AMELY NEM SZEREPEL KIFEJEZETTEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN, KIVÉVE, AMENNYIBEN AZ ILYEN FELELŐSSÉGKIZÁRÁST AZ IRÁNYADÓ JOG NEM ENGEDI MEG. EZ NEM ÉRINTI AZ ÖN, MINT FOGYASZTÓ TÖRVÉNYES JOGAIT, ennélfogva az Ön szavatossági jogait a jelen pont rendelkezései nem érintik;

c) ÖN VÁLLALJA, HOGY KÁRTALANÍTJA A WHIRLPOOLT, A WHIRLPOOL CSOPORTOT, ANNAK ÜGYNÖKEIT, ALKALMAZOTTAIT ÉS SZERZŐDÖTT PARTNEREIT A FENT KÖRÜLÍRT MINDENNEMŰ IGÉNY ESETÉN, HA AZT HARMADIK SZEMÉLY ÉRVÉNYESÍTI;

(d) ÖN ELFOGADJA TOVÁBBÁ, HOGY EZ A JOGLEMONDÁS KITERJED MINDEN OLYAN SZEMÉLYRE IS, AKI AZ ÖN JOGÁN ÉRVÉNYESÍT IGÉNYT, TOVÁBBÁ, HOGY SEMMILYEN BIZTOSÍTÓT NEM ILLETHET MEG AZ A JOG, HOGY EGY HITELEZŐI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE ESETÉN A HITELEZŐ HELYÉBE LÉPJEN.

2. Következményi károk kizárása

Amennyiben a jogszabály megengedi, továbbá ide nem értve az IRÁNYADÓ JOG által előírt kötelező korlátozást, SEM A WHIRLPOOL, SEM A WHIRLPOOL CSOPORT, SEM ANNAK ÜGYNÖKEI, ALKALMAZOTTAI, SEM SZERZŐDÖTT PARTNEREI NEM TARTOZNAK SEM ÖNNEK, SEM MÁS SZEMÉLYNEK FELELŐSSÉGGEL KÖVETKEZMÉNYI, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, SPECIÁLIS VAGY BÜNTETŐ JELEGŰ KÁRÉRT ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉRT (BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT AZ ELMARADT HASZNOT, ADATVESZTÉST VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁST) A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN MÉG AKKOR SEM, HA A WHIRLPOOL, A WHIRLPOOL CSOPORT, ANNAK ÜGYNÖKEI, ALKALMAZOTTAI VAGY SZERZŐDÖTT PARTNEREI ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉNEK TUDATÁBAN VOLTAK. 

3. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, jogvédelmet nyújt, illetve mentesíti a Whirlpoolt, a Whirlpool Csoportot és annak kapcsolt vállakozásait bármilyen igény miatt, illetve igény alól, amelyek az Ön cselekményéből erednek, vagy azzal kapcsolatosak, beleértve egyebek mellett a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások Ön által történő használatát, és bármilyen olyan információt, amelyet Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások útján ad át, továbbít vagy bocsát rendelkezésre, és azt az esetet is, ha az Ön jelszavait vagy más, a fiókkal kapcsolatos információját nem óvták megfelelően, vagy megsértették a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, avagy bármely irányadó jogszabályt vagy rendelkezést vagy bármilyen harmadik személy jogait.

IX. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS

1. A Whirlpool felmondása nem rendeltetésszerű használat miatt

A Whirlpool bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz, vagy azok bármely részéhez, ha Ön elköveti a III.4. pontban írt tiltott használatok bármelyikét, vagy más módon megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket. A Whirlpool, előzetes értesítés mellett, a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások nyújtását technológiai avulás vagy más, a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások folyamatos nyújtásának lehetőségét befolyásoló ok miatt is bármikor megszüntetheti. Ilyen okból bekövetkező megszüntetés esetén az Ön jogosultsága megszűnik a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatára, és az  azokhoz történő hozzáférésre, és a Whirlpoolt (minden esetben a VIII. rész rendelkezéseinek figyelembe vételével) nem terheli felelősség az ilyen megszüntetés eredményeként.  Ilyen esetben Ön jogosult a készülékeit szokványos készülékekként tovább használni, csupán az azokhoz kapcsolódó Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások elérhetősége szűnik meg.

2. Az Ön fiókjának a deaktiválása

Ön bármikor dönthet úgy, hogy deaktiválja (törölteti) a fiókját oly módon, hogy ezt írásban jelzi az Adatvédelmi megbízottunknak az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott címen. Ha deaktiválja a fiókját, a Whirlpool megtartja ugyan a Kapcsolt Készülékkel és Önnek a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatával kapcsolatos tárolt adatait, de azoknak az összekapcsolása az Ön személyes adataival megszűnik. Az Ön Kapcsolt Készülékes Szolgáltatási fiókjának deaktiválása után Ön nem kap további olyan Kapcsolt Készülékes jelzéseket, amelyeket a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részeként addig kapott. Ha Ön úgy dönt, hogy a fiókja deaktiválása után is fenntartja a Kapcsolt Készüléke wi-fi kapcsolatát, akkor az Ön Kapcsolt Készüléke továbbra is fog bizonyos adatokat küldeni a Whirlpool részére az alkalmazás használatáról. Ha az ilyen adatátvitel megszüntetést kíván, ahhoz le kell kapcsolnia a Kapcsolt Készülékét az Ön vezeték nélküli routeréről, és a készülékén ki kell kapcsolnia a vezeték nélküli kapcsolathoz tartozó kezelőgombot.

X. JOGHATÓSÁG – JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

A jelen Felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

A Felek közötti olyan jogvita eldöntésére, amely a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások létezéséről, érvényességéről, értelmezéséről, teljesítéséről vagy megszűnéséről szól, és amely nem oldható meg békés megegyezés útján, a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatóságuk és  illetékességük.

XI. LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

A Kapcsolt Készülékét vagy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat illető bármely kérdéssel vagy panasszal az Ön helyben elérhető Whirlpool telefonos ügyfélszolgálatához kell fordulnia, amelynek nevét és elérhetőségét az Alkalmazásban vagy a Kapcsolt Készülékéhez mellékelt kísérő iratban megtalálja.

Összehasonlítás ( Készülékek )

Kérjük adjon meg másik terméket az összehasonlításhoz.