• Főoldal
  • Whirlpool EMEA Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások – Adatvédelmi Tájékoztató

Whirlpool EMEA Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások – Adatvédelmi Tájékoztató

ÖSSZEFOGLALÁS (a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban definiált fogalmaknak az alább meghatározott jelentést kell tulajdonítani)

A Whirlpool által gyűjtött információk

• Amikor Ön egy Kapcsolt Készüléket regisztrál, arra kérjük Önt, hogy adjon meg magáról néhány információt.

• Ha csatlakoztat és használ egy Kapcsolt Készüléket, információkat gyűjtünk a Kapcsolt Készülékéről, illetve a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások és a kapcsolódó szoftver-alkalmazások Ön által történő használatáról.

Miként használja és osztja meg a Whirpool a gyűjtött információt

• Az általunk Öntől annak érdekében gyűjtött információt, hogy nyújtani tudjuk Önnek a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat, hibamegállapításra éskarbantartásra, valamint arra használjuk, hogy kommunikáljunk Önnel a személyes fiókjáról vagy a készülékéről.

• Annak érdekében, hogy segíteni tudjuk Önt abban, hogy a Kapcsolt Készülékének a lehető legjobb hasznát vegye, arra is használhatjuk az általunk gyűjtött információt, hogy a megfelelő fogyóanyagok és a Kapcsolt Készüléke használatához szükséges más termékek beszerzését ajánlhassuk Önnek, például URL linkeket mutatunk ilyen termékekről, és ha ahhoz hozzájárulását adta, ezekkel kapcsolatban megkeressük Önt e-mailben, levélben vagy más alkalmas módon. 

• Nem osztunk meg az Ön Személyes Adatait harmadik személyekkel marketing célból sem a csoportunkon belül, sem azon kívül az Ön hozzájárulása nélkül.

• Az irányadó adatvédelmi jogszabályok függvényében az Ön Személyes Adatait (amelyet ”személyes információ”-ként is említünk) közölhetjük a vállatacsoportunkon belüli és kívüli harmadik személyekkel is (a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ”harmadik személynek minősülő nem kapcsolt vállalkozás” a Whirlpool csoporton kívüli, ”harmadik személynek minősülő  kapcsolt vállalkozás” pedig a Whirlpool csoporton belüli jogalanyt jelent).

• Jogosultak vagyunk összesített adatok megosztására (ami egyediségüktől megfosztott, anonimizált adatokat jelent úgy, hogy azokból Ön nem azonosítható, és amelyek, a kétségek elkerülése érdekében, nem tartalmazzák az Ön Személyes Adatait), amint azt a jelen Adatvédelmi Tájékoztató körülírja.

A Személyes Adatok kijavítása, és Önt az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogok gyakorlása

• Ön bármikor kérheti a Személyes Adatainak megtekintését, kijavítását és frissítését, és dönthet úgy, hogy nem vesz igénybe bizonyos Kapcsolt Készülékekhez kapcsolódó jelzéseket és információcserét, deaktiválhatja a fiókját, és leállíthatja a Kapcsolt Készülékéről történő adattovábbítást. 

• Ezt megteheti, továbbá bármikor kapcsolatba léphet velünk a Személyes Adataival kapcsolatban az alább megadott elérhetőségeken.

I. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Whirlpool wi-fi kapcsolattal elérhető háztartási készülékét (”Kapcsolt Készülék”) választotta. Az Ön Kapcsolt Készüléke képes olyan szolgálatást nyújtani, amellyel segít Önnek a Kapcsolt Készülékét működtetni és karbantartani. Amikor a Kapcsolt Készüléke a Whirlpool Kapcsoltkészülék-hálózatával össze van kötve, képes információt továbbítani a Whirlpoolhoz, beleértve működési és hibakódokat, valamint Önnek a mobiltelefonjára jelzéseket küldeni, továbbá Ön használhat olyan Whirlpool által nyújtott szoftver-applikációkat is, mint az ingyenes “Bauknecht B-Live” vagy a “Whirlpool 6th Sense Live” alkalmazások (“Alkalmazás” vagy “Alkalmazások”), amelyek révén Ön távirányítással működtetheti a készülékét, továbbá ezek hozzáférést és más szolgáltatásokat is lehetővé tesznek. A jelen Felhasználási Feltételek az Ön által igénybe vett szolgáltatásokra és az Alkalmazásokra (együttesen a továbbiakban: “Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások”) vonatkoznak.

Ennek az Alkalmazásnak a működtetése a Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico irányítása alatt történik, amely az olasz jog szerint alapított gazdasági társaság, amelynek bejegyzett székhelye Comerio (VA) Viale G. Borghi 27, Italy, 21025 címen található, a bejegyzése Varese városában 01534610124 lajstromszám alatt történt, forgalmi adószáma IT01534610124 (a továbbiakban: “Whirlpool” vagy többesszám első személyű névmás:”mi”, ”minket” stb.). A Whirlpool az Ön adatkezelője, a Whirlpool világcég (“Whirlpool Csoport”) része, és elkötelezett az Ön személyes információinak megóvása és bizalmas kezelése mellett.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban a  ”személyes információ” kifejezést a ”Személyes Adat” kifejezéssel felcserélhetően használjuk. A Személyes Adat kifejezést használják az irányadó adatvédelmi jogszabályok. Ez olyan információt jelent, amely önmagában vagy más adatokkal együtt használva alkalmas lehet az Ön azonosítására. 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy Önt informálja azokról a Személyes Adatokról, amelyeket gyűjtünk, illetve arról, hogy miként, milyen célokra történik azok feldogozása, az ok mely személyek részére lesznek hozzáférhetők, miként gyakorolhatja Ön személyhez fűződő jogait az azokhoz való hozzáférésre, frissítésükre, kijavításukra vagy törlésükre. A teljesség érdekében megjegyezzük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban szó esik még Gyűjtött Adatokról is, minthogy bizonyos körülmények fennállása esetén ezek használatára is sor kerülhet az Ön Személyes Adataival együtt olyan módon, hogy azonosítani lehessen a Kapcsolt Készülékének az Ön által történő használatát.

II. A WHIRLPOOL ÁLTAL GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓ

Annak érdekében, hogy nyújtani tudjuk Önnek a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások által kínált előnyöket, (mint a hűtőszekrénye ajtajának nyitva maradására figyelmeztető jelzés, programozott funkciók, az Ön energiafelhasználása kontrollálásának előmozdítása) a Whirlpool bizonyos információkat gyűjt az Ön Kapcsolt Készülékéről (ill.  adott esetben azokhoz kapcsolódó más készülékekről és alkalmazásokról).

1. Az Ön által a Whirlpool részére átadott Személyes Adatok

Amikor Ön regisztrálja a Kapcsolt Készülékét, Ön megad a Whirlpoolnak bizonyos személyes információkat, mint a nevét, címét, e-mail címét, mobiltelefonja számát és a termékazonosítót (az ún. SAID-t).

2. A Whirlpool által automatikusan gyűjtött információk

Miután Ön regisztrálta a Kapcsolt Készülékét, a Whirlpool időszakonként automatikusan gyűjti az alábbi típusú adatokat (“Gyűjtött Adatok”) a következő forrásokból:

• Kapcsolt Készülékek: az Ön Kapcsolt Készülékének azonosítója (beleértve a modell- és a sorozatszámot), forrás IP cím, készülék-állapot (pl. hűtőhőmérséklet, vízszűrő állapota), hibakódok (pl. nyitott ajtó).

• Más készülékek: ha Ön választása szerint harmadik személyek készülékeit is használja, mint pl. ”okos” fogyasztásmérőket, annak érdekében, hogy kézben tartsa az energiafelhasználását, vagy hogy más, összekapcsolt Kapcsolt Készüléki funkciókat, akkor lehetséges, hogy a Whirlpool olyan információkat is gyűjt, mint az Ön otthonának teljes energiafogyasztása, az Ön Kapcsolt Készülékeinek energiafogyasztása és az Ön elektromos vagy gázközmű szolgáltatójának díjtáblázata (vagy az Ön területére érvényes díjtáblázat).

• Alkalmazások: ha Ön Alkalmazásokat használ, a Whirlpool automatikusan gyűjt és tárol bizonyos információkat, mint azt, hogy Ön megnyitotta az Alkalmazást és hogyan, mire használta, (például. megváltoztatta a beállításokat a személyes fiókjában), illetve milyenműveleteket végzett Kapcsolt Készülékével.

III. A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A GYŰJTÖTT ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGOSZTÁSA

1. Általában

A Whirlpool a Személyes Adatait és a Gyűjtött Adatokat többek között az alábbiak szerint használhatja fel és oszthatja meg annak érdekében, hogy Önnek nyújtani tudja az alábbi Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat:

a)     hibamegállapítási és karbantartási jelzéseket küld Önnek;

b)     információt oszt meg Önnel a személyes fiókjáról vagy a készülékéről (beleértve termékkel kapcsolatos szolgáltatásokat és garanciális kérdéseket);

c)     javaslatokkal látja el Önt az Alkalmazás útján a Kapcsolt Készülékek előnyös működésével és teljesítményével kapcsolatban, mint amilyen a figyelemfelhívás más működési programokra vagy energiamegtakarítási opciókra, termékek ajánlása, amelyek a készülék csúcsformában tartását segítik, és a teljesítményét fokozzák, tartozékokat és kiegészítőket ajánl, a Kapcsolt Készülékek teljesítményét megnöveli vagy helyreállítja, és az Alkalmazáson belül linkeket mutat Önnek, amelyekre ha rákattint, vagy az oldalakra belép tájékozódhat a jelen c) pont szerint ajánlott termékek beszerzési helyéről,  ezt az információt esetenként egy külön weboldalon lelheti meg;

d)     megoszthatja azt más Whirlpool Csoporttagokkal a fent kifejtett célok érdekében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön Személyes Adatainak és a Gyűjtött Adatoknak a megadása teljesen önkéntes, azonban, ha hozzá kíván jutni a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz, akkor az ilyen fajta adatokat szükséges átadnia nekünk. Vegye figyelembe azt is, hogy ha nem kapjuk meg Öntől a helytálló és pontos Személyes Adatokat, akkor nem tudjuk a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat nyújtani Önnek. Ami a fenti c) pontot illeti, Ön szabadon eldöntheti, hogy rákattint-e az Önnek megadott linkekre az Alkalmazáson belül. Ha a termékekről a fenti c) pontban említett információt nem kéri, akkor ne kattitson a linkekre. Ön tehát dönthet úgy is, hogy nem kívánja igénybe venni a c) pontban írt többletszolgáltatást. Ön szabadon dönthet úgy, hogy nem kattint rá a linkekre, amelyet az Alkalmazáson belül küldünk Önnek.

A Személyes Adatokat és a Gyűjtött Adatokat automatikus módon dolgozzuk fel. A Személyes Adatokat és a Gyűjtött Adatokat az ügyviteli apparátusunk korrekt és jogszerű módon gyűjti a fent megjelölt célokra ügyviteli, számviteli, ügyfélszolgálati, számítástechnikai, vezetési, fenntartási és fejlesztési, marketing, kutatási és reklámtevékenységük ellátása során, amikor azok alkalmazása okszerű a jelen tájékoztatóban ismertetett célokra. A Ön Személyes Adatait és a Gyűjtött Adatokat a Whirlpool Csoport adatbázisaiban tárolják (ami azt jelenti, hogy azokat megosztják a Whirlpool Csoport más tagjaival), vagy azok tárolása történhet olyan harmadik személy külső szolgáltatók adatbázisaiban, amelyek hosting szolgáltatást látnak el, és az ilyen céggel az adott egy vagy több Whirlpool Csoporttag megkötötte az adatvédelmi jogszabályok által előírt megállapodást. Ezek az adatbázisok tipikusan az Európai Unió területén helyezkednek el. Jelenleg az alábbi helyszíneken van adatbázis:

• ADB Italia SRL, UK

• IBM United Kingdom Limited, UK

Kérés esetén a külső szolgáltatók frissített jegyzékét (beleértve a cégek nevét és székhelyét) rendelkezésre bocsátjuk.

A Whirlpool megoszthat Személyes Adatokat és a Gyűjtött Adatokat külső harmadik személyekkel, akik vagy amelyek az EGT területén működnek, és számunkra mint adatfeldolgozók látnak el feladatokat, mint például külső telefonközpont kezelők, szállítók, szolgáltatók vagy helyszíni javító-karbantaró szolgáltatók.  Ilyen kérés esetén a külső szolgálatók frissített jegyzékét (beleértve a cégek nevét és székhelyét) rendelkezésre bocsátjuk.

Bizonyos Személyes Adatokat és a Gyűjtött Adatokat esetleg kormányzati szervezetek, jogalkalmazók, szabályozó vagy más hatóságok részére kell kiadni adott működési helyeken, ahol azt a jogszabályok előírják vagy megengedik, általában jogi vagy adózási célokra. Ezen túlmenően, ezek közölhetők ilyen hatóságokkal és köztestületekkel akkor is, amikor az a Whirlpool Csoport üzleti érdekeinek, illetve vevőinek, személyzetének vagy szerződött partnereinek az érdekében indokolt. Megoszthatunk ilyen adatokat jogi eljárások során külső felekkel, esetleg szükséghelyzetekben, avagy szerződéses jogaink, társasági szabályzataink érvényesítése, vagy a Whirlpool Csoport üzleti érdekeinek, illetve vevőinek, személyzetének vagy szerződött partnereinek a jogai megóvása, vagyontárgyainak biztonsága vagy érdekei védelmében. Ezen kívül közölhetünk adatot tényleges vagy lehetséges vevők vagy üzleti partnerek vagy azok tanácsadói részre a Whirlpool vagy a Whirlpool Csoport valamely része, avagy ezek üzlete vagy valamely eszköze, üzleti partnerei vagy közös vállalkozása eladására vagy átruházására vonatkozó ajánlat mérlegelése érdekében, amikor ilyen felmerül, amennyiben az anonimizáció nemlehetséges vagy nem kvitelezhető. Egy tranzakció teljesítését követően a vevők vagy partnerek azonos célok érdekében szintén jogosultak az információkat a fentieknek megfelelően felhasználni.

A fent leírtakonkívül a Whirlpool nem osztja meg az Ön Személyes Adatait és a Gyűjtött Adatokat harmadik személlyel az Ön előzetes hozzájárulása nélkül. 

2. Továbbítás külföldre

Helyi adatvédelmi jogszabályok megengedik, hogy a Whirlpool az Ön Személyes Adatait és (ha alkalmazandó) a Gyűjtött Adatokat az Ön saját országán és az Európai Gazdasági Térség (”EGT”) területén kívülre továbbítsa, feltéve, hogy ahhoz Ön előzetesen hozzájárult vagy más jogi lehetőség folytán az megengedett, és megfelelő szintű adatvédelem azokban az országokban / azokon a területeken rendelkezésre áll.

A Whirlpool és a Whirlpool Csoport más tagjai személyzetének bizonyos része, harmadik személyek, amelyek szolgáltatóinkként működnek, és körültekintően megválasztott partnerek működési helye szintén kívül eshet az Ön országának a területén, sőt esetleg az EGT területén is. Így például a Whirlpool részére számítástechnikai karbantartást nyújtó szolgáltatók működése helye kívül lehet az EGT területén is. A Whirlpool intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy ilyen adattovábbítások megfeleljenek az európai uniós és az alkalmazandó más jogszabályok elveinek és követelményeinek, továbbá, hogy megfelelő óvintézkedések álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy a Személyes datok védelme ilyen országokban / területeken is biztosított legyen.

3. Összesített és anonimizált adatok

A Whirlpool jogosult a Személyes Adatokat és (adott esetben) a Gyűjtött Adatokat összesíteni és anonimizálni úgy, hogy azok nem tartalmazzák az Ön Személyes Adatait, és azokkal kifejezetten és visszafordíthatalanul nem társíthatók, és az Ön azonosítását nem teszik lehetővé.  Az ilyen fajta adat nem tartozik az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá. A Whirlpool megoszthatja az összesített és anonimizált adatokat a Whirlpool Csoport tagtársaságaival, üzletei partnereivel és más harmadik személyekkel, akik vagy amelyek nem tagjai a Whirlpool Csoportnak. A Whirlpool és minden ilyen személy kutatási célokra (beleértve olyan kutatást, amely a Whirlpoolt segíti termékei további fejlesztésében) és arra is felhasználhatja az összesített és anonimizált adatokat, hogy a Whirlpool, a Whirlpool Csoport és vevőik számára jobb termékeket fejlesszenek.  A Whirlpool és a Whirlpool Csoporton belüli társaságok tárolhatják is az összesített adatokat, méghozzá ésszerű ideig, azt követően is, hogy Ön lekapcsolta (deaktiválta) a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott személyes fiókját, és megszüntette a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatát. Ezen túlmenően az ilyen összesített adatok megoszthatók más vevőkkel is annak érdekében, hogy össze lehessen hasonlítani az energiafelhasználásukat a Kapcsolt Készülékek más használóinak energiafelhasználásával.

4. A Személyes Adatok védelme

A Whirlpool és a Whirlpool Csoport ésszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy védelemben részesítse azokat az adatokat, amelyeket Ön ad át nekünk, és hogy fenntartsa azokat a megfelelő óvintézkedéseket, amelyek a Személyes Adatok védelmét szolgálják az irányadó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően. Emlékeztetjük azonban arra, hogy az interneten folytatott elektronikus kommunikáció 100%-os biztonsága nem garantálható. Kérjük, tegyen meg minden elvárhatót a személyes adatai védelme érdekében, ha az interneten kommunikál, például a jelszavai gyakori változtatásával, betűk és számok kombinációjának választásával, illetve győződjön meg arról, hogy biztonságos böngészőt használ.

IV. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK, KILÉPÉSI ÉS MÁS JOGOK

1. Kapcsolt Készülékes jelzések

Ön kérhet jelzéseket az Alkalmazás útján (pl. jelzést egy működési ciklus befejezéséről, vagy ha nyitva maradt a hűtője), ami a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások része. Ezt a választását utóbb megváltoztathatja, beleértve azt is, hogy milyen jelzéseket kér, illetve le is állíthatja a jelzések küldését úgy, hogy bejelentkezik a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott fiókjába az Alkalmazás útján.

2. Kapcsolt Készülékes adatok továbbítása

Ha Ön úgy dönt, hogy a Whirlpool ne gyűjtse az adatokat az Ön Kapcsolt Készülékéről, akkor le kell kapcsolnia a Kapcsolt Készülékét a vezeték nélküli rúteréről, ÉS ki kell nyomnia a vezeték nélküli kapcsolat kezelésére szolgáló gombot a készülékén. A Kapcsolt Készülék lekapcsolása egyúttal megszünteti annak a lehetőségét is, hogy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat igénybe vegye, akkor is, ha a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott személyes fiókja aktív marad.  Ha viszont Ön csak a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott fiókját zárja le, de nem kapcsolja ki a Kapcsolt Készülékét, akkor az adatok, amelyek nem tartalmazzák az Ön Személyes Adatait, és azokhoz nem is köthetők, és nem is alkalmasak az Ön egyedi azonosítására, továbbra is érkezni fognak a Whirlpoolhoz.

3. Más készülékes adatok

Olyan választható szolgáltatásokat, amelyeket az Alkalmazás útján aktivált (pl. „okos” fogyasztásmérőket energiafogyasztást szabályozó szolgáltatásokhoz) bármikor lehetséges lekapcsolnia az Alkalmazás útján.

4.  Marketing üzenetek

Nem fogjuk a Személyes Adatait semmilyen közvetlen értékesítési ajánlat küldése céljára felhasználni, csak ha ahhoz előzetesen hozzájárult.  Ennek megfelelően, ha úgy dönt, hogy kíván ajánlatokat kapni a Whirlpooltól e-mailben vagy levélben olyan hozzávalókról és más termékeről, amelyek előnyösek a Kapcsolt Készüléke használatához, akkor felhasználjuk a Személyes Adatait ilyen jellegű marketing kommunikáció céljára. Kérjük, tekintse meg az ehhez szükséges hozzájárulás megadásának a módját ennek az Adatvédelmi Tájékoztatónak a végén.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a fajta marketing kommunikáció termékek és szolgáltatások reklámozását szolgálja, és teljesen elkülönül az Alkalmazás útján küldött jelzésektől (pl. ha jelzést kap egy működési ciklus befejezéséről vagy arról, hogy nyitva maradt a hűtője) a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részeként, amelyeket már említettünk. A döntési lehetőségeiről ezekkel a (nem marketing célú) jelzésekkel kapcsolatban a korábbiakban írtunk.

A Whirlpoolnak ez a marketing célú adatkezelési tevékenysége regisztrált a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő bejegyzési számon: NAIH-76721/2014

5. A fiókjának Ön által történő lekapcsolása

Ön bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti (lekapcsolja) a személyes fiókját azon a módon, hogy ezt írásban közli velünk az alábbi, 9. pontban írt címre küldve. Ha lekapcsolja a fiókját, akkor a Kapcsolt Készülékéről és a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások Ön által történt használatáról a Whirlpool által addig megkapott adatokat a Whirlpool és/vagy a Whirlpool Csoport anonimizált és összesített formában megtartja a III. rész 3. pontjában körülírt célokra.  Ez azt jelenti, hogy azok már nem köthetők az Ön Személyes Adataihoz, és így visszafordíthatalanul megszűnt azok egyediesítésének a lehetősége. Az Ön Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott fiókjának a lekapcsolása már nem teszi lehetővé, hogy további jelzéseket, szolgáltatásokat és marketing üzeneteket kapjon a Kapcsolt Készülékével kapcsolatban.

6. Szolgáltatási és más biztonsági jelzések

Mindaddig, amíg Ön nem szüntette meg a hozzáférését a Kapcsolt Készülékes Szolgálatásokhoz, a Whirlpool fenntartja a jogát arra, hogy Önnel kapcsolatba lépjen a készülékével kapcsolatos szolgáltatási vagy biztonsági jelzés küldésével (pl. visszahívási felhívással) függetlenül attól, hogy melyek az Ön választásai az adatvédelem körében. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az irányadó adatvédelmi jogszabályok megengedik az ilyen típusú szolgáltatási és biztonsági jelzések küldését, a Személyes Adatai és a Gyűjtött Adatok feldolgozása és felhasználása folytatódik akkor is, ha Ön ehhez nem adta a hozzájárulását. 

7. A Személyes Adatok megtartása

Ha Ön megszünteti a regisztrációját a Kapcsolt Készülékes Szolgálatásokhoz, a Whirlpool a lehető leggyorsabban lépéseket tesz a Személyes Adatainak a rendszereiből való eltávolítása és törlése érdekében. Vegye azonban figyelembe, hogy a Whirlpool számára szükséges lehet a Személyes Adatok és a Gyűjtött Adatok megtartása a fiók törlését követő ésszerű ideig abban az esetben, ha a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokkal kapcsolatban még igények lehetnek, illetve, ha a jogszabályoknak és rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges, és/vagy ha meghatározott, törvényes üzleti érdekeink vagy céljaink miatt szükséges, ahogy azt a fenti III. rész ismerteti. 

8. Gyermekekhez kapcsolódó adatok

Nem tartjuk szükségesnek, és szándékoltan nem gyűjtünk Személyes Adatokat gyerekektől (azaz olyan személyektől, akik a helyben irányadó jogszabályok szerint kiskorúnak minősülnek). Ha egy gyermek mégis Személyes Adatokat adott meg nekünk, akkor a szülője vagy gyámja léphet velünk kapcsolatba (az alább megadott elérhetőségeken) annak érdekében, hogy a nyilvántartásainkból ezeket az adatokat töröljük.

9. Önnek mint a Személyes Adatok érintettjének a jogai

Az EU adatvédelmi joga és az irányadó helyi adatvédelmi jogszabályok feljogosítják Önt arra, hogy érdeklődjön arról, kezel-e a Whirlpool Önről Személyes Adatot, és ha igen, akkor – bizonyos kivételekkel – arról Ön másolatot kérhet, rákérdezhet az adott adatgyűjtés forrására, valamint a Whirlpool által történő adatfeldolgozás módjára és céljára is. Ha az Ön lakóhelye bizonyos EU országok egyikében van, Önt megilleti a jog, (ha van ilyen kinevezett személy), hogy megtudja, ki vagy kik az adatfeldolgozók, a helyi adatvédelmi megbízottak és az adatvédelemért felelős személyek, valamint kik vagy melyek azok a szervezetek, akikkel, illetve amelyekkel az Ön Személyes Adatát közlik vagy megosztják. Ha az Ön lakóhelye bizonyos EU országok egyikében van, igényelheti, hogy az általunk kezelt Személyes Adatát frissítsük vagy kijavítsuk, anonimizáljuk, valamint, ha a jogszabály azt megengedi, töröljük. Ön jogosult lehet arra is, hogy megerősítést igényeljen arról, hogy mi értesítettünk bármely olyan személyt, (például azt, aki nekünk adatfeldolgozást végez, és akinek kiadtuk, vagy akivel közöltük az Ön Személyes Adatát) hogy frissítenie vagy javítania kell az Ön Személyes Adatát. Ön ugyancsak jogosult információt igényelni egy adatvédelmi esemény körülményeiről és hatásairól.

Ön jogosult továbbá

• a Személyes Adatának helyesbítését kérni;

• kérni a Személyes Adata törlését vagy zárolását;

A Whirpool köteles az Ön fentiek szerinti igénybejelentésére 25 napon belül válaszolni. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön Személyes Adatának törlése vagy zárolása meggátolhat bennünket abban, hogy Önnek a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat nyújthassuk. A jogszabályok által meghatározott esetekben Ön tiltakozhat is a Személyes Adata feldogozása ellen. A Whirpool köteles az Ön tiltakozására 15 napon belül válaszolni.

Ön megtekintheti, kijavíttathatja és frissítheti a Személyes Adatait (mint a nevét és elérhetőségeit) az Alkalmazás útján történő bejegyzéssel, és a Személyes Adatait a fiókjának az erre szolgáló részében szerkesztheti is. Ön jogosult arra is, hogy az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Ha a fenti jogait gyakorolni kívánja, vagy kérdést kíván feltenni a Személyes Adatainak a Whirlpool által történő kezelésérőI, azt egyszerűen megteheti, ha felveszi a kapcsolatot a Whirlpool Csoport európai adatvédelmi felelősével a

Whirlpool Europe Srl - Socio Unico

Viale G Borghi 27

I – 21025 Comerio (VA)

Varese, Italy.

email: whirlpool_privacy@whirlpool.com

címen.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti jogainak a megsértése esetén a Whirlpoolhoz fordulhat jogorvoslatért a fenti címen. A Whirlpool köteles a panaszát kivizsgálni és Önt írásban informálni, amint lehet, de legfeljebb 25 napon belül.

A fenti jogainak a megsértése esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, telefaxszáma: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a bírósághoz.

A Whirlpool köteles Önnek megtéríteni azt a kárt (beleértve a sérelemdíjat), amelyet a jogellenes adatfeldolgozással vagy az adatbiztonságra vonatkozó szabályok megsértésével okozott. Ilyen esetekben bírósághoz fordulhat. A keresetet az általános illetékességgel rendlkező bírósághoz kell benyújtani. Ha Ön azt kéri, a keresetet elbírálhatja az Ön állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerint illetékes bíróság is.

VI. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE

Időről időre sor kerülhet jelen Adatvédelmi Tájékoztató frissítésére. Ha lényeges változtatást hajtunk végre, akkor arra az Alkalmazás útján felhívjuk a figyelmét, és megjelöljük a változtatásokat, amelyek esetleg Önt megilletik, illetve az esetleges tennivalóit is.

Összehasonlítás ( Készülékek)

Kérjük adjon meg másik terméket az összehasonlításhoz.