Kapcsolt készülékekkel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatható háztartási készülékeink („Kapcsolt Készülék”) iránt. A Whirlpool Csoport (az alábbi meghatározás szerint) számára kiemelten fontos az Ön adatvédelemhez fűződő jogainak biztosítása, és elkötelezettek vagyunk a felhasználói élmény valamennyi vonatkozó adatvédelmi jogszabállyal és előírással összhangban történő fejlesztése iránt. Az alábbiakban megtekintheti Wi-Fi hálózathoz kapcsolt készülékekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatásunkat, amely ismerteti személyes adatai általunk történő kezelésének módját.
Amikor az Ön Kapcsolt Készüléke a Whirlpool Kapcsolt Készülékek Hálózatához csatlakozik a Whirlpool számára információkat továbbíthat és az Ön részére szolgáltatásokat, illetve és tájékoztatásokat nyújthat.

Továbbá Ön mobileszközén igénybe veheti a Whirlpool által biztosított szoftver alkalmazásokat (az „Alkalmazás" vagy „Alkalmazások") Kapcsolt Készülékének távolról történő kezelése, valamint a kapcsolódó funkciókhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés céljából. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazandó Kapcsolt Készüléke és az Alkalmazások használatára (együttesen a „Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások").

A fentiek alapján, a Whirlpool Magyarorszàg Korlátolt Felelosségű Társaság, amely egy olasz jogszabályok szerint bejegyzett társaság és a Whirlpool Csoport tagja („Whirlpool Csoport") (székhelye: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em, e-mail: data_protection_emea@whirlpool.com) („Whirlpool", „minket" illetve „mi") adatkezelői minőségében az érintettek számára, ideértve, de nem kizárólagosan a felhasználókat („Felhasználók", illetve „Ön"), tájékoztatást kíván nyújtani a személyes adatok Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használata céljából történő gyűjtésének és kezelésének módjairól, a 2016/679. Számú Európai Általános Adatvédelmi Rendelettel („Rendelet") és valamennyi egyéb vonatkozó helyi jogszabállyal és előírással összhangban.


AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK A következő adatokat gyűjtjük: (1) azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön önként biztosít számunkra, (2) a Whirlpool-tól automatikusan gyűjtött adatokat és (3) felhasználásra vonatkozó adatokat.
Nem gyűjtünk Önre vonatkozóan a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat (pl. egészségi állapotra vonatkozó vagy igazságszolgáltatási adatok).
További információkért kattintson ide

MILYEN MÓDON HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT? Elsősorban azért gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatokat, hogy lehetővé tegyük a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatát, választ adhassunk megkereséseire és biztosítsuk a szolgáltatásainkkal történő interakciót.
Kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával személyes adatait továbbá abból a célból is kezelhetjük, hogy személyre szabott marketing üzeneteket küldjünk, ideértve az általunk, valamint megbízható partnereink által kínált ajánlatokat és kedvezményeket.
További információkért kattintson ide

MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT? Személyes adatait abból a célból használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások igénybevételét.
Továbbá személyes adatait jogi kötelezettségek teljesítése, illetve a Whirlpool jogos érdekeinek védelme céljából is gyűjtjük.
További információkért kattintson ide

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT? Személyes adatait kizárólag addig használjuk, amíg ez az elérni kívánt célok érdekében feltétlenül szükséges.
További információkért kattintson ide

CMILYEN INTÉZKEDÉSEKET TESZÜNK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN? Az Ön személyes adatainak biztonságát elsődleges fontosságúnak tartjuk. Ezért olyan megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai intézkedéseket alkalmazunk, amelyek biztosítják személyes adatainak védelmét azok elvesztésével, eltulajdonításával, jogosulatlan felhasználásával, közlésével, illetve módosításával szemben.
További információkért kattintson ide

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? Személyes adatait megoszthatjuk (1) szolgáltatókkal, (2) kapcsolt társaságainkkal és (3) a hatóságokkal, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok engedélyezik.
Továbbá az Ön előzetes hozzájárulásával személyes adatait marketing célokból megoszthatjuk megbízható partnereinkkel.
További információkért kattintson ide

SZEMÉLYES ADATAINAK AZ EGT TERÜLETÉN KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található személyek részére továbbíthatjuk. Minden ilyen esetben meggyőződünk arról, hogy a Rendelettel összhangban lévő, megfelelő garanciák alkalmazására kerül sor.
További információkért kattintson ide

HOGYAN MÓDOSÍTHATJA BEÁLLÍTÁSAIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSI JELZÉSEKET Lehetősége van arra, hogy beállításait és jelzésekkel kapcsolatos preferenciáit felhasználói fiókján keresztül többféle módon és minden esetben tetszése szerint módosítsa.
További információkért kattintson ide

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK Ön többek között jogosult a személyes adataihoz történő hozzáférésre, valamint az adatok integrálására, frissítésére, módosítására és törlésére.
További információkért kattintson ide

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK? A következő e-mail címen léphet kapcsolatba velünk: data_protection_emea@whirlpool.com. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosíthatjuk, illetve aktualizálhatjuk a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés érdekében.


1. AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATOK TÍPUSAI

A Whirlpool az adatok alábbi kategóriát kezeli:


 1. Közvetlenül a Whirlpool részére átadott személyes adatok

  Amikor Ön regisztrálja Kapcsolt Készülékét a Whirlpool részére megadja a következő személyes adatokat: személynév, vezetéknév, tartózkodási hely és/vagy lakhely címe, e-mail cím és mobiltelefon száma.
  Feltételezzük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmében gyűjtött és kezelt személyes adatok ténylegesen Öntől származnak, azonban nem zárhatjuk ki, hogy az ilyen adatok egyéb érintettekre is vonatkozhatnak. Ilyen esetben Ön felelősséggel tartozik a fenti adatok részünkre történő megadásáért.


 2. A Whirlpool által automatikusan gyűjtött adatok

  Miután regisztrálta Kapcsolt Készülékét a Whirlpool rendszeres időközönként automatikusan gyűjti alábbi típusú adatokat a következő forrásokból:

  • Kapcsolt Készülék: az Ön Kapcsolt Készülékének azonosítója (ideértve a modell- és a sorozatszámot), forrás IP cím, készülék-állapot pl. hűtőgép hőmérséklet, vízszűrő állapota), és hibakódok (pl. „nyitott ajtó”);

  • Egyéb készülékek: amennyiben Ön valamely harmadik fél készülékeit is használja, mint például „okos” fogyasztásmérőket, energiafogyasztásának ellenőrzése, vagy más kapcsolódó Kapcsolt Készülék funkciókat igénybe vétele céljából, a Whirlpool olyan információkat is gyűjthet, mint például az Ön otthonának teljes energiafogyasztása, Kapcsolt Készülékének energiafogyasztása, valamint elektromos vagy gázközmű szolgáltatójának díjtáblázata (vagy az Ön területére érvényes általános díjtáblázat). Az ilyen információk személyes adatokat is tartalmazhatnak és azokra az érintett harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi szabályzatai és eljárásai vonatkoznak.

  • Alkalmazások: amennyiben Ön az Alkalmazásokat használja, a Whirlpool automatikusan gyűjt és tárol bizonyos információkat az Alkalmazás megnyitására és az abban végrehajtott műveletekre vonatkozóan, így például a beállítások módosítását felhasználói fiókjában és a Kapcsolt Készülékén végzett műveleteket.

 3. Kapcsolt Készülék adatainak továbbítása

  Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Whirlpool adatokat gyűjtsön Kapcsolt Készülékéről, csatlakoztassa le Kapcsolt Készülékét a Wi-Fi router-ről ÉS készülékén kapcsolja ki a Wi-Fi kapcsolatot. Kapcsolt Készülékének a vezeték nélküli hálózatról történő lecsatlakoztatása egyben a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat is kikapcsolja, akkor is, ha az Ön Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások felhasználói fiókja továbbra is aktív marad. Amennyiben csak Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások felhasználói fiókját szünteti meg, de Kapcsolt Készülékét nem csatlakoztatja le, az olyan adatok, amelyek nem tartalmazzák személyes adatait, illetve azokhoz nem kapcsolódnak, valamint nem alkalmasak az Ön azonosítására, a későbbiekbe is továbbításra kerülnek a Whirlpool számára.

 4. Egyéb készülék adatok

  Az Alkalmazáson keresztül bármikor megszüntethető minden olyan opcionális szolgáltatás, amelyet Ön az Alkalmazáson keresztül aktivált, ideértve a harmadik felek készülékeivel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. energiafogyasztás kezelési szolgáltatásokat biztosító „okos” fogyasztásmérők).


2. ADATKEZELÉS CÉLJA


Az Önre vonatkozóan általunk gyűjtött, illetve az Ön által megadott személyes adatokat, esettől függően, az alábbi célokból kezeljük:

 1. adminisztrációs és könyvelési célból;

 2. a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásoknak az Ön részére történő biztosítása céljából, ideértve a támogatás és karbantartás céljából küldött tájékoztatásokat, valamint a felhasználói fiókja, vagy készüléke használatához szükséges tájékoztatásokat, beleértve az ügyfélszolgálattal és a garanciával kapcsolatos közléseket;

 3. a jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak történő megfelelés, valamint a Whirlpool jogainak bíróság előtti érvényesítése céljából;

 4. az Ön előzetes hozzájárulásával és a Whirlpool jogos érdekeinek sérelme nélkül, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos személyre szabott marketing üzenetek elektronikus úton történő küldése céljából (ideértve az e-mail-t, SMS-t, MMS-t, közösségi hálózatokon küldött tájékoztatásokat, mobil alkalmazásokat);

 5. az Ön előzetes hozzájárulásával, személyes adatainak megosztása kiválasztott megbízható partnereinkkel személyre szabott marketing üzenetek küldése céljából, az alábbi 6. pont szerint; és

 6. amennyiben jelzi, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni, az Ön telefonon (nem automatizált) vagy levélben, marketing célokból történő megkeresése;

 7. ügyfélszolgálati üzenetek küldése céljából az Ön által regisztrált termékekkel, vagy azon termékekkel kapcsolatban, amelyek iránt érdeklődést mutatott, továbbá ügyfél elégedettségi felmérések készítése céljából;

 8. adatainak megosztása, kizárólag anonimizált és összesített formában, (i) üzleti partnereinkkel és / vagy egyéb harmadik felekkel kutatási és fejlesztési célokból, valamint (ii) egyéb fogyasztókkal, hogy energiafogyasztásukat összehasonlíthassák más Kapcsolt Készülék Felhasználók fogyasztásával. Ennek érdekében a Whirlpool az ilyen összesített adatokat az ésszerűen szükséges ideig tárolhatja azt követően, hogy Ön megszünteti a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító felhasználói fiókját, vagy beszünteti a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások igénybevételét;

 9. a Kapcsolt Készülékek teljesítményének javítását célzó ajánlásoknak az Alkalmazás útján történő biztosítása (pl. alternatív ciklusok, illetve energiafogyasztás, milyen termékek használata javasolt a készülék legjobb állapotban történő megőrzése, illetve hatékonyságának növelése érdekében, rendelkezésre álló további kiegészítők és alkatrészek, funkcionalitás növelése, illetve helyreállítása, stb.), vagy olyan linkek küldése céljából, amelyeken keresztül termékeket, illetve szolgáltatásokat ajánló internetes információkat érhet el;

 10. a Kapcsolt Készülékkel vagy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokkal, illetve az Alkalmazással vagy Alkalmazásokkal kapcsolatos értékesítés utáni és ügyfélszolgálati támogatás, valamint összesített/ anonimizált személyes adatokon alapuló piackutatások folytatása céljából;

 11. üzleti tevékenység, illetve üzletágak átruházásához, felvásárlásokhoz, fúziókhoz, szétválásokhoz vagy egyéb átalakulásokhoz, valamint az ilyen tranzakciók megvalósításához szükséges tevékenységek folytatása céljából.


3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


 1. A személyes adatoknak a 2. pont a) és b) bekezdéseiben meghatározott célokból történő szolgáltatása a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások aktiválása és azok használatának biztosítása céljából szükséges.

 2. A személyes adatoknak a 2. pont c) bekezdésében meghatározott célból történő szolgáltatása kötelező, mivel azt a vonatkozó jogszabályok írják elő.

 3. Személyes adatainak a 2. pont d) és e) bekezdéseiben meghatározott célokból történő szolgáltatása opcionális. Az Ön hozzájárulásának hiányában a Whirlpool, a Whirlpool Csoport tagjai és/vagy a megbízható partnerek nem tudnak Önnek automatizált módon személyre szabott marketing üzeneteket küldeni. A Felhasználói hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük a fenti d) és e) bekezdések szerinti célokból;

 4. Személyes adatainak a 2. pont f), g), h), i), j) és k) bekezdéseiben meghatározott célokból történő szolgáltatása a Whirlpool és a Whirlpool Csoport jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amelyeket az Ön érdekeivel megfelelő egyensúlyban veszünk figyelembe.

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban valamely termék vagy szolgáltatás értékesítése kapcsán gyűjtött elektronikus elérhetőségi adatait (e-mail, telefonszám) felhasználhatjuk hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos személyre szabott marketing üzenetek küldése céljából. Ilyen esetben elektronikus elérhetőségi adatainak felhasználását az e-mail/SMS végén található „leiratkozás” linkre történő kattintással tilthatja meg minden olyan alkalommal, amikor személyre szabott marketing üzenetet kap; vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alábbi 10. pontjában foglaltak szerint.


4. ADATMEGŐRZÉS


A Whirlpool a személyes adatokat annyi ideig kezeli, amíg az a fenti 3. pont szerinti elérni kívánt célok érdekében szükséges. Az alábbi adatmegőrzési időtartamok alkalmazandók:

 1. a 3. pont a), b) és c) bekezdései szerinti célokból gyűjtött adatokat annyi ideig kell megőrizni, amíg ez feltétlenül szükséges az érintettek kérelmeinek megválaszolása és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak történő megfelelés céljából;

 2. a 3. pont d), e), f) és g) bekezdései szerinti célokból gyűjtött adatokat a vonatkozó jogszabályok által előírt maximális adatmegőrzési időtartamig kell megőrizni, és az adatok minden esetben törlésre kerülnek, amennyiben Ön visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását;

 3. a 3. pont f) bekezdése szerinti célokból gyűjtött adatokat a Whirlpool által megfelelőnek ítélt időtartamig kell megőrizni, tekintet nélkül bármely vonatkozó rendelkezésre, mivel az ilyen adatok anonimizált/összesített jellegűek és ezért azokra nem terjed ki a Rendelet vagy bármely egyéb vonatkozó jogszabály, illetve előírás hatálya;

 4. a 3. pont g), h) és i) bekezdései szerinti célokból gyűjtött adatokat a Whirlpool jogos érdekeinek érvényesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamig kell megőrizni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatmegőrzési időtartamok a vonatkozó helyi jogszabályoktól függően eltérőek lehetnek.


5. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK


Személyes adatainak kezelése informatikai és/vagy papír alapú eszközök segítségével történik és az adatkezelés védelmét olyan megfelelő biztonsági eszközök látják el, amelyek alkalmasak a személyes adatok bizalmas jellegének és biztonságának megőrzésére. A Whirlpool olyan megfelelő adminisztratív, technikai, személyi és fizikai intézkedéseket alkalmaz, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok védelmét azok elvesztésével, eltulajdonításával, valamint jogosulatlan felhasználásával, közlésével, illetve módosításával szemben.


6. ADATOK KÖZLÉSE


Személyes adatait kizárólag megbízható partnereinkkel oszthatjuk meg, így például kiterjesztett garancia szolgáltatóinkkal, amelyek az adatokat független adatkezelőként közvetlen üzletszerzés céljából kívánják használni, amennyiben erről Ön kifejezetten tájékoztattuk és Ön kifejezetten hozzájárult a fentiekhez. Személyes adatait megoszthatjuk:

 1. a Whirlpool Csoport EGT területén belül és kívül működő társaságaival, amelyek független adatkezelőként járnak el;

 2. az EGT területén belül és kívül működő gondosan kiválasztott harmadik fél beszállítóinkkal, így például call-centre szolgáltatókkal, fuvarozókkal, szolgáltatásokat, illetve támogatási feladatokat végző technikusokat biztosító beszállítókkal, valamint egyéb beszállítókkal, amelyek a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokból részünkről szabályszerűen megbízott adatfeldolgozóként járnak el;

 3. egyéb harmadik felekkel valamely vállalati tranzakció, így például fúzió vagy vagyoni eszközök értékesítése kapcsán.

A fenti esetekben az ilyen társaságok kötelesek betartani adatvédelmi és biztonsági előírásainkat és az általunk továbbított személyes adatokat nem használhatják fel semmilyen egyéb célra.
Személyes adatait az Európai Unióban található IBM szervereken tároljuk. Amennyiben az EGT területén kívüli adattovábbításra kerül sor, megfelelő garanciákat alkalmazunk a Rendeletben előírtakkal összhangban. További részletekért lásd az alábbi 7. pontot.


7. AZ EU–USA PRIVACY SHIELD ÉS A SVÁJC-USA PRIVACY SHIELD


A Whirlpool Corporation részt vesz az EU-USA, valamint a Svájc-USA Privacy Shield Keretrendszerekben és igazoltan megfelel a fenti keretegyezmények előírásainak. A Whirlpool Corporation, az Privacy Shield Keretrendszerekkel összhangban, elkötelezett a keretrendszerek vonatkozó elveinek az Unió tagországaiból és Svájcból származó valamennyi személyes adatra történő alkalmazása iránt. Az Privacy Shield Keretrendszerekre vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Privacy Shield listáját tartalmazó oldalra.
A Whirlpool Corporation felelősséggel tartozik az Privacy Shield Keretrendszerek értelmében általa átvett, majd a Whirlpool Corporation megbízottjaként eljáró harmadik fél részére továbbított személyes adatok kezeléséért. A Whirlpool Corporation a személyes adatok Európai Unióból és Svájcból történő valamennyi újbóli továbbítása kapcsán betartja az Privacy Shield elveit, ideértve az újbóli továbbítással kapcsolatos felelősségre vonatkozó rendelkezéseket.
Az Privacy Shield Keretrendszerek értelmében átvett, illetve továbbított személyes adatok vonatkozásában a Whirlpool az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága végrehajtási hatásköre alá tartozik.
Bizonyos esetekben a Whirlpool Csoportnak esetleg személyes adatokat kell közölnie a hatóságok részéről érkező jogszerű megkeresések megválaszolása kapcsán, ideértve a nemzetbiztonsági, illetve bűnüldözési előírásoknak való megfelelés érdekében történő adat közlést.
Amennyiben az Privacy Shield Keretrendszerrel kapcsolatos olyan megoldatlan adatvédelmi problémája van, amelyet véleménye szerint nem kezeltünk megfelelően, kapcsolatba léphet (díjmentesen) az Egyesült Államokban működő harmadik fél vitarendezési szolgáltatónkkal a következő linken: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Bizonyos körülmények között, amelyek részletesebb leírása az Privacy Shield weboldalon található, Ön jogosult lehet a kötelező választott bíráskodás igénybe vételére, amennyiben az egyéb vitarendezési eljárások nem vezetnek eredményre.


8. 18 ÉVEN ALULI KISKORÚAK


A Whirlpool adatkezelése nem irányul 18 éven aluli érintettekre, továbbá a Whirlpool tudatosan nem gyűjt személyes adatokat 18 éven aluli személyektől.


9. BEÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JELZÉSEK


 1. Kapcsolt Készülékes jelzések

  Ön jelzéseket kérhet az Alkalmazás útján (pl. jelzést egy működési ciklus befejezéséről, vagy ha nyitva maradt a hűtője) a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részeként. Az ilyen jelzésekre vonatkozó beállításait a későbbiekben megváltoztathatja, ideértve azt is, hogy milyen jelzéseket kér, illetve le is állíthatja a jelzések küldését úgy, hogy bejelentkezik a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott felhasználói fiókjába az Alkalmazás útján.


 2. Felhasználói fiókjának megszüntetése (lekapcsolása)

  Ön bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti (lekapcsolja) a felhasználói fiókját a data_protection_emea@whirlpool.com címre küldött értesítéssel. Amennyiben megszünteti a fiókját, a Kapcsolt Készülékéről és a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások Ön által történt használatáról addig gyűjtött adatokat a Whirlpool és/vagy a Whirlpool Csoport anonimizált és összesített formában megőrzi a fenti 2. pontban körülírt célokra. Ez azt jelenti, hogy az ilyen adatok a továbbiakban már nem köthetők az Ön személyes adataihoz és ezért visszafordíthatatlanul anonimizálttá válnak. A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott felhasználói fiókjának lekapcsolásával a továbbiakban már nem kap jelzéseket, szolgáltatásokat és promóciókra vonatkozó üzeneteket Kapcsolt Készülékével kapcsolatban.


 3. Alkalmazás(ok) lekapcsolása

  Ön szintén dönthet az Alkalmazás lekapcsolásáról annak a készülékéről történő eltávolításával. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a Kapcsolt Készülék folytatja az Ön adatainak továbbítását, habár azokat mi már nem kapjuk meg, ezért fontos, hogy Kapcsolt Készülékén lekapcsolja a Wi-Fi csatlakozást, amennyiben nem kívánja adatainak általunk történő további gyűjtését.


 4. Szolgáltatási és egyéb biztonsági jelzések

  Mindaddig amíg Ön nem szünteti meg hozzáférését a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz, a Whirlpool fenntartja a jogot arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel a készülékével kapcsolatos szolgáltatási vagy biztonsági jelzés, így például visszahívási értesítés, esetén, függetlenül az Ön által megadott adatvédelmi beállításoktól.
10. ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK


Önt mindenkor és díjmentesen megilletik az alábbi jogok és/vagy azokat mindenkor és díjmentesen gyakorolhatja:


 1. személyes adatai kezelésének céljára és módjára vonatkozó tájékoztatáshoz való jog;

 2. személyes adataihoz való hozzáférés joga right (közismert nevén „az érintett hozzáférés iránti kérelme”). Ez a jog lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk kezelt személyes adatairól;

 3. az általunk kezelt személyes adatai frissítésének, illetve helyesbítésének kéréséhez való jog right. Ez a jog lehetővé teszi az általunk kezelt, hiányos vagy pontatlan adatainak helyesbítését, azzal, hogy esetleg ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát;

 4. személyes adatai törlésének kéréséhez való jog. Ez a jog lehetővé teszi, hogy adatainak eltávolítását, illetve törlését kérje tőlünk, amennyiben nincs okunk az adatkezelés folytatására. Ön szintén jogosult személyes adatainak törlését, illetve eltávolítását kérni tőlünk, ha sikeresen gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogát, vagy ha személyes adatait a helyi jogszabályoknak történő megfelelés érdekében kell törölnünk. Azonban megjegyezzük, hogy bizonyos esetekben nem tudjuk teljesíteni a törlés iránti kérelmét olyan sajátos jogi okokból, amelyekről, amennyiben fennállnak, kérelme elküldésekor tájékoztatjuk Önt;

 5. személyes adatai kezelésének korlátozásához való jog egyes meghatározott esetekben;

 6. az adatkezelés egésze vagy annak egy része elleni tiltakozáshoz való jog jogos érdekek fennállása esetén. Kérjük, vegye figyelembe, előfordulhat, hogy ilyen esetben a Társaság nem tudja Önnek biztosítani a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat;

 7. amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, az a jog, hogy a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor szabadon visszavonja, akár a marketing üzeneteink végén található leiratkozás opcióra történő kattintással;

 8. személyes adatai hordozhatósághoz, az Ön vagy valamely egyéb szolgáltató részére történő átadásához való jog. Személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át az Ön részére, vagy továbbítjuk az Ön által megjelölt fél részére;

 9. a data_protection_emea@whirlpool.com címen velünk történő kapcsolatfelvételhez való jog; és

 10. arra vonatkozó jog, hogy panaszt nyújtson be az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz.


Amennyiben gyakorolni kívánja a fentiekben hivatkozott jogokat, vagy kérdést kíván feltenni általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a data_protection_emea@whirlpool.com címen, vagy keressen meg bennünket levélben a következő címen: Whirlpool Magyarorszàg Korlátolt Felelosségű Társaság, 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em, az Adatvédelmi Osztály részére.11. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK


A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató legutóbb 2018 májusában került frissítésre.

Összehasonlítás ( Készülékek)

Kérjük adjon meg másik terméket az összehasonlításhoz.