Kapcsolt készülékekkel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Kapcsolt készülékekkel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatható háztartási készülékeink („Kapcsolt Készülék”) iránt. A Whirlpool Csoport (az alábbi meghatározás szerint) számára kiemelten fontos az Ön adatvédelemhez fűződő jogainak biztosítása, és elkötelezettek vagyunk a felhasználói élmény valamennyi vonatkozó adatvédelmi jogszabállyal és előírással összhangban történő fejlesztése iránt. Az alábbiakban megtekintheti Wi-Fi hálózathoz kapcsolt készülékekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatásunkat, amely ismerteti személyes adatai általunk történő kezelésének módját.
Amikor az Ön Kapcsolt Készüléke a Whirlpool Kapcsolt Készülékek Hálózatához csatlakozik a Whirlpool számára információkat továbbíthat és az Ön részére szolgáltatásokat, illetve és tájékoztatásokat nyújthat.

Továbbá Ön mobileszközén igénybe veheti a Whirlpool által biztosított szoftver alkalmazásokat (az „Alkalmazás" vagy „Alkalmazások") Kapcsolt Készülékének távolról történő kezelése, valamint a kapcsolódó funkciókhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés céljából. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazandó Kapcsolt Készüléke és az Alkalmazások használatára (együttesen a „Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások").

A fentiek alapján, a Whirlpool Magyarorszàg Korlátolt Felelosségű Társaság, amely egy olasz jogszabályok szerint bejegyzett társaság és a Whirlpool Csoport tagja („Whirlpool Csoport") (székhelye: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em, e-mail: data_protection_emea@whirlpool.com) („Whirlpool", „minket" illetve „mi") adatkezelői minőségében az érintettek számára, ideértve, de nem kizárólagosan a felhasználókat („Felhasználók", illetve „Ön"), tájékoztatást kíván nyújtani a személyes adatok Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használata céljából történő gyűjtésének és kezelésének módjairól, a 2016/679. Számú Európai Általános Adatvédelmi Rendelettel („Rendelet") és valamennyi egyéb vonatkozó helyi jogszabállyal és előírással összhangban.


AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK A következő adatokat gyűjtjük: (1) azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön önként biztosít számunkra, (2) a Whirlpool-tól automatikusan gyűjtött adatokat és (3) felhasználásra vonatkozó adatokat.
Nem gyűjtünk Önre vonatkozóan a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat (pl. egészségi állapotra vonatkozó vagy igazságszolgáltatási adatok).
További információkért kattintson ide

MILYEN MÓDON HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT? Elsősorban azért gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatokat, hogy lehetővé tegyük a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatát, választ adhassunk megkereséseire és biztosítsuk a szolgáltatásainkkal történő interakciót.
Kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával személyes adatait továbbá abból a célból is kezelhetjük, hogy személyre szabott marketing üzeneteket küldjünk, ideértve az általunk, valamint megbízható partnereink által kínált ajánlatokat és kedvezményeket.
További információkért kattintson ide

MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT? Személyes adatait abból a célból használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások igénybevételét.
Továbbá személyes adatait jogi kötelezettségek teljesítése, illetve a Whirlpool jogos érdekeinek védelme céljából is gyűjtjük.
További információkért kattintson ide

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT? Személyes adatait kizárólag addig használjuk, amíg ez az elérni kívánt célok érdekében feltétlenül szükséges.
További információkért kattintson ide

CMILYEN INTÉZKEDÉSEKET TESZÜNK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN? Az Ön személyes adatainak biztonságát elsődleges fontosságúnak tartjuk. Ezért olyan megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai intézkedéseket alkalmazunk, amelyek biztosítják személyes adatainak védelmét azok elvesztésével, eltulajdonításával, jogosulatlan felhasználásával, közlésével, illetve módosításával szemben.
További információkért kattintson ide

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? Személyes adatait megoszthatjuk (1) szolgáltatókkal, (2) kapcsolt társaságainkkal és (3) a hatóságokkal, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok engedélyezik.
Továbbá az Ön előzetes hozzájárulásával személyes adatait marketing célokból megoszthatjuk megbízható partnereinkkel.
További információkért kattintson ide

SZEMÉLYES ADATAINAK AZ EGT TERÜLETÉN KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található személyek részére továbbíthatjuk. Minden ilyen esetben meggyőződünk arról, hogy a Rendelettel összhangban lévő, megfelelő garanciák alkalmazására kerül sor.
További információkért kattintson ide

HOGYAN MÓDOSÍTHATJA BEÁLLÍTÁSAIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSI JELZÉSEKET Lehetősége van arra, hogy beállításait és jelzésekkel kapcsolatos preferenciáit felhasználói fiókján keresztül többféle módon és minden esetben tetszése szerint módosítsa.
További információkért kattintson ide

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK Ön többek között jogosult a személyes adataihoz történő hozzáférésre, valamint az adatok integrálására, frissítésére, módosítására és törlésére.
További információkért kattintson ide

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK? A következő e-mail címen léphet kapcsolatba velünk: data_protection_emea@whirlpool.com. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosíthatjuk, illetve aktualizálhatjuk a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés érdekében.


1. AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATOK TÍPUSAI

A Whirlpool az adatok alábbi kategóriát kezeli:


 1. Közvetlenül a Whirlpool részére átadott személyes adatok

  Amikor Ön regisztrálja Kapcsolt Készülékét a Whirlpool részére megadja a következő személyes adatokat: személynév, vezetéknév, tartózkodási hely és/vagy lakhely címe, e-mail cím és mobiltelefon száma.
  Feltételezzük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmében gyűjtött és kezelt személyes adatok ténylegesen Öntől származnak, azonban nem zárhatjuk ki, hogy az ilyen adatok egyéb érintettekre is vonatkozhatnak. Ilyen esetben Ön felelősséggel tartozik a fenti adatok részünkre történő megadásáért.


 2. A Whirlpool által automatikusan gyűjtött adatok

  Miután regisztrálta Kapcsolt Készülékét a Whirlpool rendszeres időközönként automatikusan gyűjti alábbi típusú adatokat a következő forrásokból:

  • Kapcsolt Készülék: az Ön Kapcsolt Készülékének azonosítója (ideértve a modell- és a sorozatszámot), forrás IP cím, készülék-állapot pl. hűtőgép hőmérséklet, vízszűrő állapota), és hibakódok (pl. „nyitott ajtó”);

  • Egyéb készülékek: amennyiben Ön valamely harmadik fél készülékeit is használja, mint például „okos” fogyasztásmérőket, energiafogyasztásának ellenőrzése, vagy más kapcsolódó Kapcsolt Készülék funkciókat igénybe vétele céljából, a Whirlpool olyan információkat is gyűjthet, mint például az Ön otthonának teljes energiafogyasztása, Kapcsolt Készülékének energiafogyasztása, valamint elektromos vagy gázközmű szolgáltatójának díjtáblázata (vagy az Ön területére érvényes általános díjtáblázat). Az ilyen információk személyes adatokat is tartalmazhatnak és azokra az érintett harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi szabályzatai és eljárásai vonatkoznak.

  • Alkalmazások: amennyiben Ön az Alkalmazásokat használja, a Whirlpool automatikusan gyűjt és tárol bizonyos információkat az Alkalmazás megnyitására és az abban végrehajtott műveletekre vonatkozóan, így például a beállítások módosítását felhasználói fiókjában és a Kapcsolt Készülékén végzett műveleteket.

 3. Kapcsolt Készülék adatainak továbbítása

  Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Whirlpool adatokat gyűjtsön Kapcsolt Készülékéről, csatlakoztassa le Kapcsolt Készülékét a Wi-Fi router-ről ÉS készülékén kapcsolja ki a Wi-Fi kapcsolatot. Kapcsolt Készülékének a vezeték nélküli hálózatról történő lecsatlakoztatása egyben a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat is kikapcsolja, akkor is, ha az Ön Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások felhasználói fiókja továbbra is aktív marad. Amennyiben csak Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások felhasználói fiókját szünteti meg, de Kapcsolt Készülékét nem csatlakoztatja le, az olyan adatok, amelyek nem tartalmazzák személyes adatait, illetve azokhoz nem kapcsolódnak, valamint nem alkalmasak az Ön azonosítására, a későbbiekbe is továbbításra kerülnek a Whirlpool számára.

 4. Egyéb készülék adatok

  Az Alkalmazáson keresztül bármikor megszüntethető minden olyan opcionális szolgáltatás, amelyet Ön az Alkalmazáson keresztül aktivált, ideértve a harmadik felek készülékeivel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. energiafogyasztás kezelési szolgáltatásokat biztosító „okos” fogyasztásmérők).


2. ADATKEZELÉS CÉLJA


Az Önre vonatkozóan általunk gyűjtött, illetve az Ön által megadott személyes adatokat, esettől függően, az alábbi célokból kezeljük:

 1. adminisztrációs és könyvelési célból;

 2. a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásoknak az Ön részére történő biztosítása céljából, ideértve a támogatás és karbantartás céljából küldött tájékoztatásokat, valamint a felhasználói fiókja, vagy készüléke használatához szükséges tájékoztatásokat, beleértve az ügyfélszolgálattal és a garanciával kapcsolatos közléseket;

 3. a jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak történő megfelelés, valamint a Whirlpool jogainak bíróság előtti érvényesítése céljából;

 4. az Ön előzetes hozzájárulásával és a Whirlpool jogos érdekeinek sérelme nélkül, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos személyre szabott marketing üzenetek elektronikus úton történő küldése céljából (ideértve az e-mail-t, SMS-t, MMS-t, közösségi hálózatokon küldött tájékoztatásokat, mobil alkalmazásokat);

 5. az Ön előzetes hozzájárulásával, személyes adatainak megosztása kiválasztott megbízható partnereinkkel személyre szabott marketing üzenetek küldése céljából, az alábbi 6. pont szerint; és

 6. amennyiben jelzi, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni, az Ön telefonon (nem automatizált) vagy levélben, marketing célokból történő megkeresése;

 7. ügyfélszolgálati üzenetek küldése céljából az Ön által regisztrált termékekkel, vagy azon termékekkel kapcsolatban, amelyek iránt érdeklődést mutatott, továbbá ügyfél elégedettségi felmérések készítése céljából;

 8. adatainak megosztása, kizárólag anonimizált és összesített formában, (i) üzleti partnereinkkel és / vagy egyéb harmadik felekkel kutatási és fejlesztési célokból, valamint (ii) egyéb fogyasztókkal, hogy energiafogyasztásukat összehasonlíthassák más Kapcsolt Készülék Felhasználók fogyasztásával. Ennek érdekében a Whirlpool az ilyen összesített adatokat az ésszerűen szükséges ideig tárolhatja azt követően, hogy Ön megszünteti a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító felhasználói fiókját, vagy beszünteti a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások igénybevételét;

 9. a Kapcsolt Készülékek teljesítményének javítását célzó ajánlásoknak az Alkalmazás útján történő biztosítása (pl. alternatív ciklusok, illetve energiafogyasztás, milyen termékek használata javasolt a készülék legjobb állapotban történő megőrzése, illetve hatékonyságának növelése érdekében, rendelkezésre álló további kiegészítők és alkatrészek, funkcionalitás növelése, illetve helyreállítása, stb.), vagy olyan linkek küldése céljából, amelyeken keresztül termékeket, illetve szolgáltatásokat ajánló internetes információkat érhet el;

 10. a Kapcsolt Készülékkel vagy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokkal, illetve az Alkalmazással vagy Alkalmazásokkal kapcsolatos értékesítés utáni és ügyfélszolgálati támogatás, valamint összesített/ anonimizált személyes adatokon alapuló piackutatások folytatása céljából;

 11. üzleti tevékenység, illetve üzletágak átruházásához, felvásárlásokhoz, fúziókhoz, szétválásokhoz vagy egyéb átalakulásokhoz, valamint az ilyen tranzakciók megvalósításához szükséges tevékenységek folytatása céljából.


3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


 1. A személyes adatoknak a 2. pont a) és b) bekezdéseiben meghatározott célokból történő szolgáltatása a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások aktiválása és azok használatának biztosítása céljából szükséges.

 2. A személyes adatoknak a 2. pont c) bekezdésében meghatározott célból történő szolgáltatása kötelező, mivel azt a vonatkozó jogszabályok írják elő.

 3. Személyes adatainak a 2. pont d) és e) bekezdéseiben meghatározott célokból történő szolgáltatása opcionális. Az Ön hozzájárulásának hiányában a Whirlpool, a Whirlpool Csoport tagjai és/vagy a megbízható partnerek nem tudnak Önnek automatizált módon személyre szabott marketing üzeneteket küldeni. A Felhasználói hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük a fenti d) és e) bekezdések szerinti célokból;

 4. Személyes adatainak a 2. pont f), g), h), i), j) és k) bekezdéseiben meghatározott célokból történő szolgáltatása a Whirlpool és a Whirlpool Csoport jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amelyeket az Ön érdekeivel megfelelő egyensúlyban veszünk figyelembe.

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban valamely termék vagy szolgáltatás értékesítése kapcsán gyűjtött elektronikus elérhetőségi adatait (e-mail, telefonszám) felhasználhatjuk hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos személyre szabott marketing üzenetek küldése céljából. Ilyen esetben elektronikus elérhetőségi adatainak felhasználását az e-mail/SMS végén található „leiratkozás” linkre történő kattintással tilthatja meg minden olyan alkalommal, amikor személyre szabott marketing üzenetet kap; vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alábbi 10. pontjában foglaltak szerint.


4. ADATMEGŐRZÉS


A Whirlpool a személyes adatokat annyi ideig kezeli, amíg az a fenti 3. pont szerinti elérni kívánt célok érdekében szükséges. Az alábbi adatmegőrzési időtartamok alkalmazandók:

 1. a 3. pont a), b) és c) bekezdései szerinti célokból gyűjtött adatokat annyi ideig kell megőrizni, amíg ez feltétlenül szükséges az érintettek kérelmeinek megválaszolása és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak történő megfelelés céljából;

 2. a 3. pont d), e), f) és g) bekezdései szerinti célokból gyűjtött adatokat a vonatkozó jogszabályok által előírt maximális adatmegőrzési időtartamig kell megőrizni, és az adatok minden esetben törlésre kerülnek, amennyiben Ön visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását;

 3. a 3. pont f) bekezdése szerinti célokból gyűjtött adatokat a Whirlpool által megfelelőnek ítélt időtartamig kell megőrizni, tekintet nélkül bármely vonatkozó rendelkezésre, mivel az ilyen adatok anonimizált/összesített jellegűek és ezért azokra nem terjed ki a Rendelet vagy bármely egyéb vonatkozó jogszabály, illetve előírás hatálya;

 4. a 3. pont g), h) és i) bekezdései szerinti célokból gyűjtött adatokat a Whirlpool jogos érdekeinek érvényesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamig kell megőrizni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatmegőrzési időtartamok a vonatkozó helyi jogszabályoktól függően eltérőek lehetnek.


5. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK


Személyes adatainak kezelése informatikai és/vagy papír alapú eszközök segítségével történik és az adatkezelés védelmét olyan megfelelő biztonsági eszközök látják el, amelyek alkalmasak a személyes adatok bizalmas jellegének és biztonságának megőrzésére. A Whirlpool olyan megfelelő adminisztratív, technikai, személyi és fizikai intézkedéseket alkalmaz, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok védelmét azok elvesztésével, eltulajdonításával, valamint jogosulatlan felhasználásával, közlésével, illetve módosításával szemben.


6. ADATOK KÖZLÉSE


Személyes adatait kizárólag megbízható partnereinkkel oszthatjuk meg, így például kiterjesztett garancia szolgáltatóinkkal, amelyek az adatokat független adatkezelőként közvetlen üzletszerzés céljából kívánják használni, amennyiben erről Ön kifejezetten tájékoztattuk és Ön kifejezetten hozzájárult a fentiekhez. Személyes adatait megoszthatjuk:

 1. a Whirlpool Csoport EGT területén belül és kívül működő társaságaival, amelyek független adatkezelőként járnak el;

 2. az EGT területén belül és kívül működő gondosan kiválasztott harmadik fél beszállítóinkkal, így például call-centre szolgáltatókkal, fuvarozókkal, szolgáltatásokat, illetve támogatási feladatokat végző technikusokat biztosító beszállítókkal, valamint egyéb beszállítókkal, amelyek a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokból részünkről szabályszerűen megbízott adatfeldolgozóként járnak el;

 3. egyéb harmadik felekkel valamely vállalati tranzakció, így például fúzió vagy vagyoni eszközök értékesítése kapcsán.

A fenti esetekben az ilyen társaságok kötelesek betartani adatvédelmi és biztonsági előírásainkat és az általunk továbbított személyes adatokat nem használhatják fel semmilyen egyéb célra.
Személyes adatait az Európai Unióban található IBM szervereken tároljuk. Amennyiben az EGT területén kívüli adattovábbításra kerül sor, megfelelő garanciákat alkalmazunk a Rendeletben előírtakkal összhangban. További részletekért lásd az alábbi 7. pontot.


7. AZ EU–USA PRIVACY SHIELD ÉS A SVÁJC-USA PRIVACY SHIELD


A Whirlpool Corporation részt vesz az EU-USA, valamint a Svájc-USA Privacy Shield Keretrendszerekben és igazoltan megfelel a fenti keretegyezmények előírásainak. A Whirlpool Corporation, az Privacy Shield Keretrendszerekkel összhangban, elkötelezett a keretrendszerek vonatkozó elveinek az Unió tagországaiból és Svájcból származó valamennyi személyes adatra történő alkalmazása iránt. Az Privacy Shield Keretrendszerekre vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Privacy Shield listáját tartalmazó oldalra.
A Whirlpool Corporation felelősséggel tartozik az Privacy Shield Keretrendszerek értelmében általa átvett, majd a Whirlpool Corporation megbízottjaként eljáró harmadik fél részére továbbított személyes adatok kezeléséért. A Whirlpool Corporation a személyes adatok Európai Unióból és Svájcból történő valamennyi újbóli továbbítása kapcsán betartja az Privacy Shield elveit, ideértve az újbóli továbbítással kapcsolatos felelősségre vonatkozó rendelkezéseket.
Az Privacy Shield Keretrendszerek értelmében átvett, illetve továbbított személyes adatok vonatkozásában a Whirlpool az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága végrehajtási hatásköre alá tartozik.
Bizonyos esetekben a Whirlpool Csoportnak esetleg személyes adatokat kell közölnie a hatóságok részéről érkező jogszerű megkeresések megválaszolása kapcsán, ideértve a nemzetbiztonsági, illetve bűnüldözési előírásoknak való megfelelés érdekében történő adat közlést.
Amennyiben az Privacy Shield Keretrendszerrel kapcsolatos olyan megoldatlan adatvédelmi problémája van, amelyet véleménye szerint nem kezeltünk megfelelően, kapcsolatba léphet (díjmentesen) az Egyesült Államokban működő harmadik fél vitarendezési szolgáltatónkkal a következő linken: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Bizonyos körülmények között, amelyek részletesebb leírása az Privacy Shield weboldalon található, Ön jogosult lehet a kötelező választott bíráskodás igénybe vételére, amennyiben az egyéb vitarendezési eljárások nem vezetnek eredményre.

TRUSTe

8. 18 ÉVEN ALULI KISKORÚAK


A Whirlpool adatkezelése nem irányul 18 éven aluli érintettekre, továbbá a Whirlpool tudatosan nem gyűjt személyes adatokat 18 éven aluli személyektől.


9. BEÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JELZÉSEK


 1. Kapcsolt Készülékes jelzések

  Ön jelzéseket kérhet az Alkalmazás útján (pl. jelzést egy működési ciklus befejezéséről, vagy ha nyitva maradt a hűtője) a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részeként. Az ilyen jelzésekre vonatkozó beállításait a későbbiekben megváltoztathatja, ideértve azt is, hogy milyen jelzéseket kér, illetve le is állíthatja a jelzések küldését úgy, hogy bejelentkezik a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott felhasználói fiókjába az Alkalmazás útján.


 2. Felhasználói fiókjának megszüntetése (lekapcsolása)

  Ön bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti (lekapcsolja) a felhasználói fiókját a data_protection_emea@whirlpool.com címre küldött értesítéssel. Amennyiben megszünteti a fiókját, a Kapcsolt Készülékéről és a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások Ön által történt használatáról addig gyűjtött adatokat a Whirlpool és/vagy a Whirlpool Csoport anonimizált és összesített formában megőrzi a fenti 2. pontban körülírt célokra. Ez azt jelenti, hogy az ilyen adatok a továbbiakban már nem köthetők az Ön személyes adataihoz és ezért visszafordíthatatlanul anonimizálttá válnak. A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott felhasználói fiókjának lekapcsolásával a továbbiakban már nem kap jelzéseket, szolgáltatásokat és promóciókra vonatkozó üzeneteket Kapcsolt Készülékével kapcsolatban.


 3. Alkalmazás(ok) lekapcsolása

  Ön szintén dönthet az Alkalmazás lekapcsolásáról annak a készülékéről történő eltávolításával. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a Kapcsolt Készülék folytatja az Ön adatainak továbbítását, habár azokat mi már nem kapjuk meg, ezért fontos, hogy Kapcsolt Készülékén lekapcsolja a Wi-Fi csatlakozást, amennyiben nem kívánja adatainak általunk történő további gyűjtését.


 4. Szolgáltatási és egyéb biztonsági jelzések

  Mindaddig amíg Ön nem szünteti meg hozzáférését a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz, a Whirlpool fenntartja a jogot arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel a készülékével kapcsolatos szolgáltatási vagy biztonsági jelzés, így például visszahívási értesítés, esetén, függetlenül az Ön által megadott adatvédelmi beállításoktól.
10. ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK


Önt mindenkor és díjmentesen megilletik az alábbi jogok és/vagy azokat mindenkor és díjmentesen gyakorolhatja:


 1. személyes adatai kezelésének céljára és módjára vonatkozó tájékoztatáshoz való jog;

 2. személyes adataihoz való hozzáférés joga right (közismert nevén „az érintett hozzáférés iránti kérelme”). Ez a jog lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk kezelt személyes adatairól;

 3. az általunk kezelt személyes adatai frissítésének, illetve helyesbítésének kéréséhez való jog right. Ez a jog lehetővé teszi az általunk kezelt, hiányos vagy pontatlan adatainak helyesbítését, azzal, hogy esetleg ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát;

 4. személyes adatai törlésének kéréséhez való jog. Ez a jog lehetővé teszi, hogy adatainak eltávolítását, illetve törlését kérje tőlünk, amennyiben nincs okunk az adatkezelés folytatására. Ön szintén jogosult személyes adatainak törlését, illetve eltávolítását kérni tőlünk, ha sikeresen gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogát, vagy ha személyes adatait a helyi jogszabályoknak történő megfelelés érdekében kell törölnünk. Azonban megjegyezzük, hogy bizonyos esetekben nem tudjuk teljesíteni a törlés iránti kérelmét olyan sajátos jogi okokból, amelyekről, amennyiben fennállnak, kérelme elküldésekor tájékoztatjuk Önt;

 5. személyes adatai kezelésének korlátozásához való jog egyes meghatározott esetekben;

 6. az adatkezelés egésze vagy annak egy része elleni tiltakozáshoz való jog jogos érdekek fennállása esetén. Kérjük, vegye figyelembe, előfordulhat, hogy ilyen esetben a Társaság nem tudja Önnek biztosítani a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat;

 7. amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, az a jog, hogy a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor szabadon visszavonja, akár a marketing üzeneteink végén található leiratkozás opcióra történő kattintással;

 8. személyes adatai hordozhatósághoz, az Ön vagy valamely egyéb szolgáltató részére történő átadásához való jog. Személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át az Ön részére, vagy továbbítjuk az Ön által megjelölt fél részére;

 9. a data_protection_emea@whirlpool.com címen velünk történő kapcsolatfelvételhez való jog; és

 10. arra vonatkozó jog, hogy panaszt nyújtson be az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz.


Amennyiben gyakorolni kívánja a fentiekben hivatkozott jogokat, vagy kérdést kíván feltenni általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a data_protection_emea@whirlpool.com címen, vagy keressen meg bennünket levélben a következő címen: Whirlpool Magyarorszàg Korlátolt Felelosségű Társaság, 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em, az Adatvédelmi Osztály részére.11. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK


A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk. Előfordulhat, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót aktualizáljuk az adatvédelmi gyakorlatunkban bekövetkezett változások átvezetése céljából. Amennyiben bármilyen lényeges változtatást teszünk, erről Önt a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak a frissítése útján tájékoztatjuk, a változás hatálybalépését megelőzően. Javasoljuk, hogy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legfrissebb információkért tekintse át az Adatvédelmi Tájékoztatónkat rendszeres időközönként. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató legutóbb 2019. január 29-én került frissítésre.

Whirlpool EMEA Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások Felhasználási Feltételei

I. BEVEZETÉS

Kérjük, gondosan olvassa el ezeket a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót (amely ezeknek a Feltételeknek a része – lásd alább), mielőtt a Kapcsolt Készülékét, továbbá az ahhoz kapcsolódó szoftvereket és szolgáltatásokat használatba veszi. Különösen a VIII. részre hívjuk fel a figyelmét, amely az Önnel szemben fennálló felelősségünk korlátozását tartalmazza.

Köszönjük, hogy a Whirlpool wi-fi kapcsolattal elérhető háztartási készülékét (”Kapcsolt Készülék”) választotta. A háztartási nagygépek területén a Whirlpool a világ vezető gyártója és forgalmazója. Az Európában használatos márkanaveink a következők: Whirlpool®, Indesit® , Bauknecht®, Hotpoint® és a HotpointAriston®. A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazandók az Ön Kapcsolt Készüléke és az ahhoz kötődő (az alábbi fogalom-meghatározás szerint értendő) Kapcsolt Felhasználási Szolgálatatások Ön által történő használatára. A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazásában a Whirlpool egy angol jog szerint alapított gazdasági társaságot, a Whirlpool EMEA S.p.A. irányítása alatt történik, amely az olasz jog szerint alapított gazdasági társaság, amelynek bejegyzett székhelye Pero (MI) Via C. Pisacane 1, Italy, 20016 címen található, a bejegyzése Milano városában 00693740425 lajstromszám alatt történt, forgalmi adószáma IT00693740425 (a továbbiakban: “Whirlpool” vagy többesszám első személyű névmás:”mi”, ”minket”, stb.), amely a Whirlpool világcég része (“Whirlpool Csoport”) a Whirlpool Csoporton belüli többi Európában működő céggel együtt, amelyek márkanaveinek felsorolását az előbbiekben találja.

Az Ön Kapcsolt Készüléke képes olyan szolgálatást nyújtani, amellyel segít Önnek a Kapcsolt Készülékét működtetni és karbantartani. Amikor a Kapcsolt Készüléke a Whirlpool Kapcsolt Készüles hálózattal össze van kötve, képes információt továbbítani a Whirlpoolhoz, beleértve működési és hibakódokat, valamint Önnek a mobiltelefonjára jelzéseket küldeni, továbbá Ön használhat olyan Whirlpool által nyújtott szoftver-applikációkat is, mint az ingyenes “Bauknecht B-Live” vagy a “Whirlpool 6th Sense Live” alkalmazások (“Alkalmazás” vagy “Alkalmazások”), amelyek révén Ön távirányítással működtetheti a készülékét, valamint ezek távvezérlésű hozzáférést és más szolgáltatásokat is lehetővé tesznek. A jelen Felhasználási Feltételek az Ön által igénybe vett szolgáltatásokra és az Alkalmazásokra (együttesen a továbbiakban: “Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások”) vonatkoznak.

Ahhoz, hogy élvezhesse a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások előnyeit, a Kapcsolt Készülékének vezeték nélküli internet hálózathoz kell kapcsolódnia. Önnek kell gondoskodnia a vezeték nélküli internet kapcsolat meglétéről azon a helyen, ahol a Kapcsolt Készülékei találhatók. Ugyancsak az Ön feladata az Alkalmazás feltöltése egy vagy több erre alkalmas mobiltelefon készülékre, és egy ügyfélfiók nyitása a Whirlpoolnál.

A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatához Önnek el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint a Whirlpool EMEA Kapcsolt Készülékes Adatvédelmi Tájékoztatót (az “Adatvédelmi Tájékoztató”). Akár a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatával, akár a jelen Felhasználási Feltételeknek az Alkalmazásban való elfogadásával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Felhasználási Feltételeket. Ezen túlmenően Önnek nyilatkoznia is szükséges arról, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót, amely a jelen Felhasználási Feltételek része, elolvasta, és hozzájárul a Személyes Adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Ha Ön nem fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket vagy azok bármelyik részét, és/vagy az Adatvédelmi Tájékoztatót, akkor nem kaphat hozzáférést azokhoz a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz, amelyek a Kapcsolt Készülékéhez tartoznak. Az Adatvédelmi Tájékoztatóról részletesebben az alábbi VI. rész szól.

Időnként szükség lehet arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket frissítsük. Ilyen frissítéskor, vagy ha azt az irányadó jogszabály elrendeli, jelzést küldünk Önnek az Alkalmazáson keresztül, amelyből információt kap a változtatásokról, választási lehetőségeiről, illetve lehetséges tennivalóiról. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy az értesítésünket akkor kapja meg, amikor legközelebb bejelentkezik a fiókja használatára (amennyiben alkalmazandó). Kérjük, hogy gondosan olvasson el minden figyelemfelhívást és frissítést, és lépjen velünk kapcsolatba (az elérhetőséget lásd alább), ha bármilyen kérdése van. Ha Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat a figyelemfelhívást vagy frissítést követően, illetve, ha legközelebb belép a rendszerbe (ha alkalmazandó), továbbra is használja, vagy elfogadó nyilakozatot tesz, azokat úgy tekintjük, hogy a szóban forgó változásokat elfogadta. Ha úgy döntene, hogy nem fogadja el a változtatásokat, akkor mindig fennáll a lehetősége arra, hogy lemondjon a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatáról.


II. A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA

A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások lehetővé teszik Önnek, hogy értesítéseket kapjon a Kapcsolt Készülékéről (például nyitva hagyott hűtőajtóról, működési ciklus befejezéséről, stb.), úgy időzítse Kapcsolt Készülékét, hogy az költséghatékony időszakokban működjön, továbbá az Alkalmazás révén a Kapcsolt Készüléke távmegfigyelése is lehetséges, hogy más funkciókat és előnyöket ne is említsünk. Az egyes Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részletes leírását a Kapcsolt Készüléke használati útmutatója tartalmazza. A Whirlpool szükség szerint időnként felülvizsgálja és megváltoztja a Kapcsolt Készüléke egyes funkcióit, és Ön minden lényeges változtatásról értesítést fog kapni.


III. A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

 1. Általában

  A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatához Önnek személyes fiókot kell nyitnia az Alkalmazáshoz, és (amint az fent már említettük) el kell olvasnia és el kell fogadnia az Adatvédelmi Szabályzatot. A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatával Ön azt vállalja, hogy (a) pontosan megadja az elérhetőségét és a Whirlpool által igényelt más információt, (b) késedelem nélkül frissíti az elérhetőségi adatait, ha azokban változás történt vagy azok pontatlanok (annak részleteit, hogy ezt hogyan teheti meg, az Adatvédelmi Szabályzat 9. részében találja) , és (c) a Kapcsolt Készüléket a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja. Ha a jelen Felhasználási Feltételek és a használati útmutató tartalmában ellentmondás lenne, a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

  Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön fiókját, ha kiderült, vagy okunk van feltételezni, hogy az Ön által megadott egy vagy több adat hamis, félrevezető, helytelen vagy hiányos – erről további részleteket az alábbi, IX. rész tartalmaz.

 2. Adathasználat

  A Kapcsolt Készülékek az Ön vezeték nélküli internet-kapcsolatát használjákannak érdekében, hogy Ön megkapja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat. Ezen túlmenően, ha Ön úgy dönt, hogy kér jelzéseket az Alkalmazás útján, azok a jelzések és alkalmazások az Ön mobiltelefon-kapcsolatát használják ahhoz, hogy Ön megkapja a szolgáltatásokat. Mindezek a felhasználások bizonyos mennyiségű adatnak az Ön arra szolgáló kapcsolatán keresztül történő továbbításával járnak, így Önnek megfelelő internetes, illetve mobiltelefonos adatforgalmi szolgálatással kell rendelkeznie azok szolgáltatójától azon a helyen, ahol a Kapcsolt Készüléke működik. Kérjük, tisztázza az internet- és a mobiltelefon-szolgáltatójával, hogy terheli-e Önt díjazás az adatforgalom lebonyolításáért, illetve nincsenek-e mennyiségi vagy más korlátozások, pl. engedélyhez kötött felhasználások, illetve melyek azoknak a szolgáltatásoknak további, lényeges szerződési feltételei. A Whirlpool semmilyen felelősséget nem vállal olyan díjakért, amelyeket Önnel szemben az internet- vagy mobiltelefon-szolgáltatója számít fel.

 3. Az Ön Kapcsolt Készülékének elidegenítése

  Ellenkező megállapodás hiányában Ön kizárólag a saját személyes, nem üzleti céljaira használhatja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat, és semmilyen esetben sem jogosult ezeket a szolgálatásokat továbbadni, vagy harmadik személy részére átengedni. Ha Ön eladja vagy kölcsönadja a Kapcsolt Készülékét, az Alkalmazás útján késedelem nélkül frissítenie kell a Kapcsolt Készüléki Szolgáltatásai közül azokat, amelyek érintettek. Ön nem jogosult így eljárni a fiókjának frissítése nélkül. Ha elmulasztja azt, hogy először frissítse a fiókját, az a jelen Felhasználási Feltételek megsértésének minősül, és a Whirlpool jogosult az Ön fiókját felfüggeszteni vagy megszüntetni; erről további részleteket az alábbi, IX. rész tartalmaz. Az új felhasználónak be kell jelentkezni a Whirlpoolhoz egy új fiókkal ahhoz, hogy használhassa a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat.

 4. Tiltott használat

  Ön nem jogosult a Kapcsolt Készüléki Szolgálatásoknak olyan használatára, amely bármely módon:

  • ijesztő, erőszakos, illetve bántalmazást, rágalmazást, becsületsértést, csalárdságot vagy tisztességtelenséget valósít meg, vagy egyébként jogellenes vagy nem megfelelő;
  • másokról személyes adatokat gyűjt, tárol, vagy azokhoz hozzáférést tesz lehetővé;
  • sérti vagy csorbítja bárki más jogait, beleértve másnak az adatai védelméhez való jogát;
  • más személyt, vállalkozást vagy jogalanyt, vagy szellemi alkotás jogosultját személyesíti meg (mint pl. az ún. IP spoofing, IP-álcázás);
  • bármely olyan anyag feltöltésével, közzétételével, e-mailen küldésével vagy továbbításával jár, amelyeket Ön bármely irányadó jog szerint nem jogosult hozzáférhetővé tenni;
  • természete szerint üzleti jellegű, beleértve például hirdetést, reklám- vagy más marketing anyagokat, spamot, adathalászatot, vagy más kéretlen üzenetet valósít meg;
  • hozzáférést vagy annak kísérletét valósítja meg a Kapcsolt Szolgáltatásokhoz vagy azok bármelyikéhez, számítógépeihez és hálózataihoz, azok felhasználói adataihoz, avagy egyébként módosítja vagy zavarja a Kapcsolt Készüléki Szolgáltatások használatát vagy működését;
  • hozzáférést vagy annak kísérletét valósítja meg a Kapcsolt Szolgáltatások szoftvereihez, beleértve a vállalati szoftver mérnöki visszafejtését, vagy a vállalati szoftver telepítését a Whirlpool felhatalmazása nélkül;
  • ésszerűtlen vagy aránytalan terhelést okoz a Whirlpool vagy üzleti partnerei infrastruktúráján, beleértve spam továbbítását vagy más kéretlen, tömeges e-mailküldési módszert;
  • megváltoztatja, károsítja vagy törli a Whirlpool által szolgáltatott tartalmakat;
  • komputer vírust vagy más romboló, illetve kártevő vagy ártalmas fájlokat vagy programokat alkalmaz; vagy
  • más módon sérti a jelen Felhasználási Feltételeket.

 5. Szoftverfrissítések

  A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások, így az Alkalmazások is, szoftverek haszálatával járnak, amelyek frissítését vagy megváltoztatását a Whirlpool szükségesnek vagy kívánatosnak ítélheti meg. Ilyen frissítéseket futtatunk az Ön mobilkészülékén standard eljárások használatával, és Ön minden esetben felkérést kap bármely ilyen frissítés vagy változtatás elfogadására, annak érdekében, hogy továbbra is használni tudja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat.

IV. SZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOZÁSOK ÉS IGÉNYKIZÁRÁS

 1. Általános korlátozások

  Minthogy az Ön Kapcsolt Készüléke a Whirlpoollal információk vezeték nélküli adatétvitele útján, az interneten tart kapcsolatot: (a) a kapcsolt Alkalmazások jelzései az Ön számára csak akkor érhetők el, ha létrehozta a kapcsolatot és regisztrálta a Kapcsolt Készülékét; és (b) a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások nem elérhetők, amikor az internet, az Ön vezeték nélküli vagy mobiltelefon kapcsolata nem vagy nem megfelelően működik.


 2. Eredmények és adatok helyessége

  Ön elfogadja azt, hogy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokra a Whirlpool hatókörén kivüli tényezők is befolyásolják , így egyebek mellett az, hogy az Ön Kapcsolt Készülékén elvégzik-e az irányadó használati útmutató szerinti karbantartásokat, a vezeték nélküli kommunikációs kapacitások, az internet-elérhetőség, a környezeti feltételek (például épületek, időjárás, földrajzi és helyszíni adottságok), a légköri viszonyok és az internet, a műholdak, műholdas adatok használatával összefüggő más tényezők, valamint a Kapcsolt Készüléki Szolgáltatásuk a természetükből adódóan harmadik személyek által nyújtott szoftver és hálózatok elérhetőségétől függenek. A fentiekre tekintettel a Whirlpool nem szavatolja a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részeként szolgáltatott semmilyen adat, információ, anyag vagy tartalom megszakítás nélküli elérhetőségét, helytálló voltát, teljességét, sem azok időszerűségét.

 3. Tárolt adatok

  Amint arról az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, a Whirlpool a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásoknak Ön által történő használatáról vagy azzal kapcsolatban tárol bizonyos adatokat addig az időpontig, amíg a jogszybályoknak való megfelelés érdekében szükséges, illetve azt meghatározott üzleti szükségleteink és kitűzött céljaink szükségessé teszik.

 4. Továbbított adatok

  A Whirlpool minden ésszerű lépést megtesz az Ön által számunkra átadott adatok biztonságának megőrzése érdekében, és minden ésszerű óvintézkedést foganatosít, hogy megóvja az Ön személyes adatait. Mindamellett mindig fennáll bizonyos kockázat, amikor adatoknak a vezeték nélküi hálózaton vagy az interneten való továbbítása történik. Erre figyelemmel Ön elfogadja, hogy amikor a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat használja, a kommunikációja ki van téve mások jogellenes beavatkozásának. A Whirlpool nem tudja szavatolni a vezeték nélküli és az interneten történő adattovábbítás biztonságát, és nem visel felelősséget a biztonság hiányosságaiért a Whirlpool által nem kontrollált hálózatokon vagy eszközökön, sem az ilyen hálózatokon történő bármilyen kommunikáció során ilyen okból származó esetleges adatvédelmi károsodásért vagy adatvesztésért. Kérjük, tegyen meg mindent a személyes adatai védelme érdekében, ha az interneten kommunikál, például a jelszavai gyakori változtatásával, betűk és számok kombinációjának választásával, illetve győződjön meg arról, hogy biztonságos böngészőt használ.

 5. Egyebek

  A Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások elérhetőségtől függően, illetve annak megfelelően állnak rendelkezésre, ahogyan jelenleg működnek. Bár a Whirlpool minden ésszerűen elérhető eszközt felhasznál a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások elérhetőségének fenntartása érdekében, nem tudjuk szavatolni azok elérhetőségét, illetve annak folyamatosságát, sem azt, hogy a hozzáférés megszakítás- vagy hibamentes legyen. Ezen túlmenően a Kapcsolt Készülékről küldött hibakód-jelzések célja nem az, hogy helyettesítsék az Ön Kapcsolt Készülékéhez ajánlott, Kapcsolt Készülékének használati útmutatója által előírt rendszeres karbantartást, és nem helyettesítik a Kapcsolt Készülékek biztonságos és felelősségteljes használatát. Tűz vagy más balesetek, illetve károsodás elkerüléséhez nem elegséges, ha Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokra támaszkodik (beleértve a hibajelzések küldését).Ön tartozik felelősséggel a Kapcsolt Készüléke biztonságos működtetéséért, annak működőképes állapotban való fenntartásáért és a használati útmutató rendelkezéseinek a betartásáért. Ha Ön nem ezeknek a követelményeknek megfelelően jár el, az a Kapcsolt Készüléke károsodását okozhatja, és más vagyoni kárt, személyi sérülést és/vagy súlyos egészségkárosodást is okozhat, amelyekért a Whirlpool nem tehető felelőssé.

V. A FELTÉTELEK BETARTÁSA

Ön kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy saját maga betartsa a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint azért is, hogy az Ön Kapcsolt Készülékének és/vagy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz nyitott fiókjának minden használója betartsa azokat, attól függetlenül, hogy az az Ön tudtával és felhatalmazásával történik-e.

VI. ADATVÉDELEM

Az Adatvédelmi Tájékoztató az Alkalmazás útján elérhető, és Önnek azt a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges regisztráció során el kell fogadnia. Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása nem kötelező (azaz, ha Ön azt nem kívánja elfogadni, akkor választása szerint nem regisztrál a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokra), viszont elengedhetelenül szükséges a regisztrált fiókj létrehozása érdekében. Az Adatvédelmi Tájékoztató arról rendelkezik, hogy az Ön által átadott információk, a Kapcsolt Készülékéről és a Kapcsolt Készüléki Szolgálatatásoknak az Ön által történő használatáról érkező adatok gyűjtése, felhasználása, mással való közlése és megosztása miként történik az európai és a helyi jogszabályoknak megfelelően.

VII. SZELLEMI ALKOTÁSOK TULAJDONJOGA

A Whirlpool és azok, akiktől a Whirlpool felhasználási engedélyt kapott, kizárólagos jogtulajdonosai a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokon fennálló és azoktól származó tartalmak szerzői, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak. Azon kívül, hogy Ön jogosult a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások rendeltetésszerű, és a jelen Felhasználási Feltételekenek megfelelő használatára, Ön nem jogosult lemásolni, módosítani, felhasználni, azokból származékos műveket előállítani, megjeleníteni, frémelni, előadni, közzétenni, elosztani, terjeszteni, továbbítani, közvetíteni, sem köröztetni semmilyen ilyen anyagot vagy tartalmat semmilyen harmadik személy részére (beleértve az anyagnak harmadik személy weboldala használatával történő megjelenítését vagy terjesztését), továbbá Ön nem jogosult a Whirlpool előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik olyan védjegy használatára sem, amely akkor jelenik meg, amikor Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokkal kapcsolatba kerül.

VIII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, KÁRTÉRÍTÉS

A kétségek elkerülése érdekében, a jelen Felhasználási Feltételekben semmi nem irányul arra, hogy korlátozza vagy kizárja a Whirlpool vagy a Whirlpool Csoport bármely más tagjának az Önnel szemben fennálló felelősségét (ha van ilyen):

 1. csalásért vagy csalárdságért;
 2. személyi sérülésért vagy halálesetért, amely az említettek gondatlan vagy szándékos cselekménye miatt történt; vagy
 3. bármely más ügy miatt, amely miatt a felelősségük kizárása vagy annak megkísérlése jogellenesnek minősülne.
 1. Felelősségkorlátozás

  Ön elfogadja, hogy:

  1. a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN, illetve annak megfelelően állnak rendelkezésre, és AHOGYAN JELENLEG MŰKÖDNEK;
  2. ide nem értve az IRÁNYADÓ JOG kötelező korlátozásait, továbbá elfogadva azt, hogy a jelen Felhasználási Feltételek nem irányulnak arra, hogy kizárják vagy korlátozzák (sem pedig azt, hogy azokat úgy értelmezzék, mint amelyek kizárást vagy korlátozást kívánnak megvalósítani) a WHIRLPOOL vagy a WHIRLPOOL CSOPORT felelőssége tekintetében csalásért vagy csalárdságért, súlyos gondatlanságért, szándékos jogsértésért, a közrend megsértéséért, személyi sérülésért vagy halálesetért, beleértve egyebek mellett, ha az az említettek gondatlan vagy szándékos cselekménye miatt történt; ingóságokban esett kárért olyan esetekben, amikor a felelősség kizárását jogszabály tiltja, ÖN VÁLLALJA, HOGY MENTESÍTI A WHIRLPOOLT, A WHIRLPOOL CSOPORTOT, ANNAK ÜGYNÖKEIT, ALKALMAZOTTAIT ÉS SZERZŐDÖTT PARTNEREIT MINDEN OLYAN IGÉNY, FELELŐSSÉG VAGY KÁR ALÓL, AMELY A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS, BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁTATÁSOK TELJES VAGY RÉSZLEGES KIMARADÁSÁNAK AZ ESETÉT MÉG AKKOR IS, HA AZ A WHIRLPOOL, A WHIRLPOOL CSOPORT, ANNAK ÜGYNÖKEI, ALKALMAZOTTAI VAGY SZERZŐDÖTT PARTNEREI GONDATLANSÁGA MIATT TÖRTÉNIK; TOVÁBBÁ SEM A WHIRLPOOL, SEM A WHIRLPOOL CSOPORTON BELÜLI BÁRMELYIK TÁRSASÁG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZE RENDELTETÉSSZERŰ VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁÉRT, SEM AZÉRT, HA ABBÓL BÁRMELY VESZTESÉG VAGY KÁR SZÁRMAZNA, HOGY ÖN RENDELETÉSÉNEK MEGFELELŐEN VAGY AZZAL ELLENTÉTESEN HASZNÁLTA AZOKAT. ENNEK MEGFELELŐEN, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, MI AZON AZ ALAPON KÍNÁLJUK ÖNNEK A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOKAT, HOGY KIZÁRJUK A FELELŐSSÉGÜNKET MINDEN SZAVATOSSÁGÉRT, NYILATKOZATÉRT ÉS OLYAN FELTÉTELÉRT, AMELY NEM SZEREPEL KIFEJEZETTEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN, KIVÉVE, AMENNYIBEN AZ ILYEN FELELŐSSÉGKIZÁRÁST AZ IRÁNYADÓ JOG NEM ENGEDI MEG. EZ NEM ÉRINTI AZ ÖN, MINT FOGYASZTÓ TÖRVÉNYES JOGAIT, ennélfogva az Ön szavatossági jogait a jelen pont rendelkezései nem érintik;
  3. ÖN VÁLLALJA, HOGY KÁRTALANÍTJA A WHIRLPOOL, A WHIRLPOOL CSOPORTOT, ANNAK ÜGYNÖKEIT, ALKALMAZOTTAIT ÉS SZERZŐDÖTT PARTNEREIT A FENT KÖRÜLÍRT MINDENNEMŰ IGÉNY ESETÉN, HA AZT HARMADIK SZEMÉLY ÉRVÉNYESÍTI;
  4. ÖN ELFOGADJA TOVÁBBÁ, HOGY EZ A JOGLEMONDÁS KITERJED MINDEN OLYAN SZEMÉLYRE IS, AKI AZ ÖN JOGÁN ÉRVÉNYESÍT IGÉNYT, TOVÁBBÁ, HOGY SEMMILYEN BIZTOSÍTÓT NEM ILLETHET MEG AZ A JOG, HOGY EGY HITELEZŐI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE ESETÉN A HITELEZŐ HELYÉBE LÉPJEN.


 2. Következményi károk kizárása

  Amennyiben a jogszabály megengedi, továbbá ide nem értve az IRÁNYADÓ JOG által előírt kötelező korlátozást, SEM A WHIRLPOOL, SEM A WHIRLPOOL CSOPORT, SEM ANNAK ÜGYNÖKEI, ALKALMAZOTTAI, SEM SZERZŐDÖTT PARTNEREI NEM TARTOZNAK SEM ÖNNEK, SEM MÁS SZEMÉLYNEK FELELŐSSÉGGEL KÖVETKEZMÉNYI, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, SPECIÁLIS VAGY BÜNTETŐ JELEGŰ KÁRÉRT ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉRT (BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT AZ ELMARADT HASZNOT, ADATVESZTÉST VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁST) A KAPCSOLT KÉSZÜLÉKES SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN MÉG AKKOR SEM, HA A WHIRLPOOL, A WHIRLPOOL CSOPORT, ANNAK ÜGYNÖKEI, ALKALMAZOTTAI VAGY SZERZŐDÖTT PARTNEREI ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉNEK TUDATÁBAN VOLTAK.

 3. Kártalanítás

  Ön vállalja, hogy kártalanítja, jogvédelmet nyújt, illetve mentesíti a Whirlpool, a Whirlpool Csoportot és annak kapcsolt vállakozásait bármilyen igény miatt, illetve igény alól, amelyek az Ön cselekményéből erednek, vagy azzal kapcsolatosak, beleértve egyebek mellett a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások Ön által történő használatát, és bármilyen olyan információt, amelyet Ön a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások útján ad át, továbbít vagy bocsát rendelkezésre, és azt az esetet is, ha az Ön jelszavait vagy más, a fiókkal kapcsolatos információját nem óvták megfelelően, vagy megsértették a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, avagy bármely irányadó jogszabályt vagy rendelkezést vagy bármilyen harmadik személy jogait.

IX. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS

 1. A Whirlpool felmondása nem rendeltetésszerű használat miatt

  A Whirlpool bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokhoz, vagy azok bármely részéhez, ha Ön elköveti a III.4. pontban írt tiltott használatok bármelyikét, vagy más módon megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket. A Whirlpool, előzetes értesítés mellett, a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások nyújtását technológiai avulás vagy más, a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások folyamatos nyújtásának lehetőségét befolyásoló ok miatt is bármikor megszüntetheti. Ilyen okból bekövetkező megszüntetés esetén az Ön jogosultsága megszűnik a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatára, és az azokhoz történő hozzáférésre, és a Whirlpoolt (minden esetben a VIII. rész rendelkezéseinek figyelembe vételével) nem terheli felelősség az ilyen megszüntetés eredményeként. Ilyen esetben Ön jogosult a készülékeit szokványos készülékekként tovább használni, csupán az azokhoz kapcsolódó Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások elérhetősége szűnik meg.


 2. Az Ön fiókjának a deaktiválása

  Ön bármikor dönthet úgy, hogy deaktiválja (törölteti) a fiókját oly módon, hogy ezt írásban jelzi az Adatvédelmi megbízottunknak az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott címen. Ha deaktiválja a fiókját, a Whirlpool megtartja ugyan a Kapcsolt Készülékkel és Önnek a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások használatával kapcsolatos tárolt adatait, de azoknak az összekapcsolása az Ön személyes adataival megszűnik. Az Ön Kapcsolt Készülékes Szolgáltatási fiókjának deaktiválása után Ön nem kap további olyan Kapcsolt Készülékes jelzéseket, amelyeket a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások részeként addig kapott. Ha Ön úgy dönt, hogy a fiókja deaktiválása után is fenntartja a Kapcsolt Készüléke wi-fi kapcsolatát, akkor az Ön Kapcsolt Készüléke továbbra is fog bizonyos adatokat küldeni a Whirlpool részére az alkalmazás használatáról. Ha az ilyen adatátvitel megszüntetést kíván, ahhoz le kell kapcsolnia a Kapcsolt Készülékét az Ön vezeték nélküli routeréről, és a készülékén ki kell kapcsolnia a vezeték nélküli kapcsolathoz tartozó kezelőgombot.

X. JOGHATÓSÁG – JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

A jelen Felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó. A Felek közötti olyan jogvita eldöntésére, amely a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatások létezéséről, érvényességéről, értelmezéséről, teljesítéséről vagy megszűnéséről szól, és amely nem oldható meg békés megegyezés útján, a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatóságuk és illetékességük.

XI. LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

A Kapcsolt Készülékét vagy a Kapcsolt Készülékes Szolgáltatásokat illető bármely kérdéssel vagy panasszal az Ön helyben elérhető Whirlpool telefonos ügyfélszolgálatához kell fordulnia, amelynek nevét és elérhetőségét az Alkalmazásban vagy a Kapcsolt Készülékéhez mellékelt kísérő iratban megtalálja.

Összehasonlítás ( Készülékek )

Kérjük adjon meg másik terméket az összehasonlításhoz.